Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căile Libertății și Alte Povești
Căile Libertății și Alte Povești
Căile Libertății și Alte Povești
Ebook96 pages1 hour

Căile Libertății și Alte Povești

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Căile Libertății aduce povești religioase, povești politice, despre nord-estul Braziliei și texte de auto-ajutorare. Este o adunare de texte de înaltă calitate care amestecă ficțiunea și reflecția.

Îi invit pe toți cititorii să se scufunde în acest conținut minunat care vă va distra mult timp. Există optzeci de pagini cu o mare calitate literară.

Aceasta este cea de-a patruzeci și treia mea carte și am multă afecțiune pentru toate lucrările mele. Aștepți ce să-mi citești scrierile? Calitatea scrisului meu face ca investiția ta să merite foarte mult. Citirea unei cărți este o mare călătorie a cunoașterii. Bucurați-vă foarte bine de acest lucru.

LanguageRomână
Release dateJul 3, 2023
ISBN9798223667513
Căile Libertății și Alte Povești
Read preview

Read more from Aldivan Torres

Related to Căile Libertății și Alte Povești

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You