Ion - Rezumat
Ion - Rezumat
Ion - Rezumat
Ebook64 pages50 minutes

Ion - Rezumat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Studiezi sau citești Ion de Liviu Rebreanu? Rezumatele Scribd sunt uneala perfectă pentru parcurgerea și înțelegerea operelor clasice ale literaturii române. În acest ebook descoperi:

 •  O prezentare generală a acțiunii
 •  Un rezumat și o analiză pentru fiecare capitol
 •  Caracterizarea personajelor principale
 •  Explicații ale temelor, motivelor și simbolurilor importante 

Romanul obiectiv Ion urmărește moravurile societății ardelene de la începutul secolului al XX-lea, vreme în care poziția socială avea o pondere mare în definirea destinelor oamenilor din mediul rural. Acesta urmărește destinul tragic al personajului eponim, un țăran simplu, fără pământuri, dar care se străduiește cu orice preț să intre în posesia lor prin căsătoria cu Ana, o fată avută. Ion reușește să obțină ce își dorește, dar nu pentru mult timp, căci imoralitatea de care dă dovadă aduce repercusiuni grave. Romanul este structurat în două părți, „Glasul pământului” și „Glasul iubirii”, titlurile reprezentând tendințele contradictorii dominante din sufletul lui Ion. În prima parte, Ion recurge la orice mijloace pentru a intra în posesia pământurilor: le fură de la un vecin și chiar o lasă însărcinată pe Ana, copilul garantându-i atingerea obiectivului său principal. În a doua parte, pierde treptat bunurile dobândite prin căsătorie. Patima lui meschină o împinge pe soția lui la sinucidere, pământurile îi sunt înstrăinate, iar la final este omorât de soțul iubitei căreia îi făcea avansuri fără rușine, dominat de o pasiune nedemnă și în ciuda faptului că era măritată.

LanguageRomână
PublisherScribd
Release dateJul 11, 2023
ISBN9781094457017
Read preview

Read more from Scribd

Related to Ion - Rezumat

Related ebooks

Book Notes For You

View More

Reviews for Ion - Rezumat

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ion - Rezumat - Scribd

  Ion – Rezumat

  Ion – Rezumat

  Liviu Rebreanu

  Scribd

  Drepturi de autor © 2023 Scribd, Inc.

  Toate drepturile rezervate

  Design de copertă de Mimbre Design

  ISBN: 9781094457017

  Prima ediție ebook: Iulie 2023

  Scribd, Inc.

  San Francisco, California

  Scribd.com

  Pentru mai multe detalii, accesați www.scribd.com și urmăriți @Scribd pe Twitter, Facebook, și Instagram

  Cuprins

  Introducere

  Prezentare generală

  Listă de personaje

  Caracterizarea personajelor principale

  Rezumat și analiză pe capitole

  I. Glasul pământului

  Capitolele 1-2

  Capitolele 3-4

  Capitolele 5-6

  II. Glasul iubirii

  Capitolele 7-8

  Capitolele 9-10

  Capitolele 11-12

  Capitolul 13

  Teme, motive și simboluri

  Introducere

  Rezumatul pe care sunteți pe cale să îl citiți are rolul de a vă familiariza cu și de a vă ajuta să apreciați o operă importantă din literatura română clasică. Ideile transmise aici aparțin aparțin Scribd, iar noi vă încurajăm să citiți textul original pentru a vă dezvolta și aprofunda cunoștințele.

  Știm și că acest rezumat ar putea fi o resursă valoroasă pentru elevi și profesori. Dacă vă doriți să folosiți concepte sau fragmente din cadrul său, vă rugăm să citați Scribd într-un mod corespunzător.

  Nu uitați să accesați și versiunea audio a acestui rezumat, precum și alte rezumate ebook pe ro.scribd.com. Vă mulțumim pentru atenție!

  Prezentare generală

  Ion de Liviu Rebreanu este un roman social și obiectiv, surprinzând o frescă a realităților satului ardelean de la începutul secolului al XX-lea. Acesta discută conflictul generat de lupta aprigă pentru pământ specifică vremurilor. Opera de față este alcătuită din două părți, „Glasul pământului și „Glasul iubirii, care reprezintă cele două tendințe puternice din sufletul personajului principal. Romanul pune în prim-plan parcursul vieții lui Ion al Glanetașului, om simplu care râvnește după pământ, și, în paralel, viața învățătorului Herdelea, care se confruntă cu provocările inerente intelectualilor români ai vremii.

  În prima parte, conflictul interior al personajului eponim ne este semnalizat prin întâlnirile pe ascuns pe care acesta le are cu Ana, față de care știm că nu are sentimente de iubire, dar pe care o curtează pentru că are pământuri și vite multe. El de fapt o iubește pe Florica, altă fată din sat, dar iubirea pentru pământ e mai puternică, așa că își înfrânează sentimentele. Statutul social și financiar reprezintă o valoare importantă în viețile țăranilor din acele timpuri, așa că relația lui Ion cu Ana nu este privită cu ochi buni de familiile lor. Ion, fiind sărac, nu este considerat ca fiind de nasul Anei, iar Anei nu i se îngăduie să-și construiască o relație cu tânărul, căci asta ar însemna să își risipească averea. Tatăl fetei, Vasile Baciu, își dorește ca fiica lui să se mărite cu alt băiat, George al Tomei, care ar fi mai potrivit pentru ea datorită statutului lui social. Râvna lui Ion pentru pământ îl împinge chiar să încerce să îl fure pe al altora, ajungâng să își înfigă plugul în delnițele vecine. Acest evenimente declanșează ansamblul necazurilor pe care le vor înfrunta atât Ion, cât și învățătorul Herdelea. Ion este trimis în judecată pentru furtul pământurilor și pentru un comportament necorespunzător, primind pedeapsa de a fi închis timp de două săptămâni. Pentru a-l scăpa de închisoare, Herdelea scrie o plângere către ministrul justiției prin care îi spune că judecătorul lui Ion a comis o nedreptate. Pe parcursul primei părți, învățătorul se confruntă cu consecințele ajutorului pe care i-l oferă lui Ion, căci intervenția lui este demascată. Așadar, încearcă să facă în așa fel încât să iasă din necazuri, în timp ce Ion încearcă din răsputeri să se apropie cât mai mult de Ana și, implicit, de averea ei. Tânărul o convinge să se culce cu el, fata rămânând însărcinată. Pentru a scăpa de rușine, Vasile Baciu e de acord ca Ion să se însoare cu fata lui.

  În a doua parte a romanului, Ion ajunge la un punct maxim de ascensiune, reușind până la urmă, după multă caznă, să intre în posesia pământurilor Anei. Vasile Baciu i le cedează după multe insistențe, simțind cum pierde ceea ce era de drept al lui. Ana naște un băiat, dar maternitatea nu îi aduce bucurie, căci Ion nu se apropie de ea și nu își însușește rolul de tată. Zaharia Herdelea este suspendat din funcția de învățător pentru calomnierea

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1