Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Drumul spre cer Vol. II
Drumul spre cer Vol. II
Drumul spre cer Vol. II
Ebook104 pages28 minutes

Drumul spre cer Vol. II

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

In Drumul spre cer Vol. II, poetul ne deschide poarta spre gradina sufletului sau, unde gasim o oaza de sensibilitate si sinceritate, cititorul putand astfel empatiza cu trairile si emotiile autorului.

In poeziile acestei carti, poetul trateaza diverse teme privind complexitatea conditiei umane si a Universului, concentrand, totodata, in versurile poeziilor, zbuciumul sau interior, unde umbra tristetii si-a pus amprenta, scotand astfel si mai mult in evidenta valoarea talentului sau poetic.

Poezia a devenit terapie pentru autor atunci cand, dorind sa se cunoasca pe sine insusi, a hotarat sa-si exprime emotiile si sentimentele, asternandu-le pe hartie

LanguageRomână
PublisherVasile Serban
Release dateJun 15, 2023
ISBN9786303121291
Drumul spre cer Vol. II

Read more from Vasile Serban

Related to Drumul spre cer Vol. II

Related ebooks

Poetry For You