Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Între datorie și pasiune - Volumul v 1946-1948: Insemnari zilnice
Între datorie și pasiune - Volumul v 1946-1948: Insemnari zilnice
Între datorie și pasiune - Volumul v 1946-1948: Insemnari zilnice
Ebook536 pages8 hours

Între datorie și pasiune - Volumul v 1946-1948: Insemnari zilnice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul al cincilea al lucrarii Intre datorie si pasiune contine insemnarile
zilnice ale regelui Carol al II-lea dintre 1 ianuarie 1946 si 31 decembrie
1948. La inceputul acestei perioade, fostul suveran se afl a inca in Brazilia,
la Rio de Janeiro, consemnand in jurnalul cotidian eforturile depuse pentru
a obtine aprobarile necesare in vederea intoarcerii in Europa.
In Brazilia, la Rio de Janeiro, suveranul se va casatori cu Elena Lupescu,
in 3 iulie 1947, eveniment comentat astfel: „De atunci s-a schimbat totul
in viata noastra, a venit asupra mea o liniste si, ca sa zic asa, o stabilitate
binefacatoare. Am iesit din minciuna si am aratat lumei intregi ca
Duduia – de care, de 23 de ani, mi-am legat viata – este demna de a ocupa
si un loc de cinste”.
Deoarece din jurnal lipseste caietul nr. 111, pentru perioada cuprinsa
intre 11 decembrie 1946 si 4 decembrie 1947, este difi cil de reconstituit
modul in care exilatii au reusit sa ajunga in Portugalia, la Estoril. O notatie
din 5 octombrie 1948 – „Azi s-a implinit anul de cand, dupa atata vreme,
am sosit, din nou, pe scumpul nostru pamant al Europei” – aduce lamuriri
asupra datei revenirii pe continentul european: 5 octombrie 1947.

ISBN Ebook: 978-606-098-098-8

Copyright © 2023 Publishing Solutions
Foto coperta © Colectia Daniel Mladin
Editie ingrijita de Marcel-Dumitru Ciuca si Narcis Dorin Ion
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJun 21, 2023
ISBN9786060980988
Între datorie și pasiune - Volumul v 1946-1948: Insemnari zilnice
Read preview

Related to Între datorie și pasiune - Volumul v 1946-1948

Titles in the series (6)

View More

Related ebooks

Books Recommended For You