Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Umbre
Umbre
Umbre
Ebook365 pages6 hours

Umbre

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Vremurile tulburi scot la lumina aduceri aminte la fel de intunecate.

Bunicul este „epurat“ din Militie pentru o perioada. Desi i se propune sa fuga in strainatate sau sa se „recicleze“, el refuza si, invitat de un fost colaborator, pleaca sa isi petreaca „vacanta“ intr-un sat transilvanean. Acolo isi da seama ca in jurul lui se intampla lucruri ciudate. Un barbat este pedepsit, sau se autopedepseste, sa stea pe un morman de balegar, iar satenii sa-l scuipe in fata pentru pacate din trecut. Amintirea masacrarii in acele locuri a mii de soldati romani in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial in urma unei tactici militare gresite, voit sau nu, umbreste inca vietile satenilor. Incet, Bunicul reuseste sa aduca la lumina secrete dureroase din vremea luptelor pentru eliberarea Transilvaniei.
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJan 2, 2022
ISBN9786060980957
Umbre
Read preview

Read more from Petre Salcudeanu

Related to Umbre

Related ebooks

Books Recommended For You