Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Robia banului
Robia banului
Robia banului
Ebook431 pages6 hours

Robia banului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un roman despre iubire si bani, despre avaritie si goana dupa avere cu orice pret.

A doua parte a secolului al XIX-lea. Hristea Pandele, fi ul unui imigrant sarac, hotaraste ca singurul scop al vietii lui este sa ajunga bogat si respectat. Timp de zeci de ani, acesta isi urmareste cu incapatanare telul, fara sa tina seama de dramele ce se petrec in jur. Devenit unul dintre cei mai importanti bancheri ai Romaniei, descopera insa ca bogatia nu o poate tine aproape pe singura persoana pe care a iubit-o vreodata.
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJan 2, 2022
ISBN9786060980834
Robia banului
Read preview

Related to Robia banului

Related ebooks

Books Recommended For You