Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Spion prin arhive secrete
Spion prin arhive secrete
Spion prin arhive secrete
Ebook207 pages6 hours

Spion prin arhive secrete

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Spion prin arhive secrete isi propune sa trateze cateva aspecte legate de istoria „razboiului din umbra“ in acele vremuri tulburi si sa gaseasca raspunsuri la cateva intrebari legate de jocurile serviciilor de spionaj pe teritoriul Romaniei. Care au fost planurile reale ale Aliatilor pentru Romania? Cum si unde au disparut importantele arhive romanesti? Care a fost rolul masinii de descifrat „Enigma“ si mai ales cum a reusit un spion rus sa devina „Enigma“ din inima serviciilor de intelligence? Care a fost sfarsitul conducatorilor celui de-al Treilea Reich si mai ales al lui Adolf Hitler si al Evei Braun?
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJan 2, 2022
ISBN9786060980346
Spion prin arhive secrete
Read preview

Read more from Haralamb Zinca

Related to Spion prin arhive secrete

Related ebooks

Books Recommended For You