Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului
Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului
Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului
Ebook286 pages4 hours

Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Haideţi să ne întoarcem la evanghelia apei şi a Duhului. Însăşi teologia şi doctrinele nu ne pot mântui. Totuşi, mulţi creştini încă le mai urmează, şi în consecinţă încă nu s-au născut din nou. Această carte ne spune cu claritate ce greşeli au făcut teologia şi doctrinele şi cum să credem în Iisus în modul cel mai potrivit.

LanguageRomână
PublisherPaul C. Jong
Release dateJun 10, 2023
ISBN9788965324843
Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului

Related to Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului

Related ebooks