Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?
V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?
V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?
Ebook347 pages9 hours

V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Printre multele cărţi creştine scrise despre naşterea din nou, aceasta este prima carte din timpurile noastre care predică evanghelia apei şi a Duhului în strictă concordanţă cu Scripturile. Nimeni nu poate intra în Împărăţia Cerurilor fără a se naşte din nou din apă şi Duh. A fi născut din nou înseamnă că un păcătos este salvat din toate păcatele întregii lui vieţi prin credinţa în botezul lui Iisus şi în sângele lui de la Cruce. Haideţi să credem în evanghelia apei şi a Duhului şi să intrăm în Împărăţia Cerurilor ca şi cei drepţi care nu au nici un păcat.

LanguageRomână
PublisherPaul C. Jong
Release dateJun 10, 2023
ISBN9788965324829
V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?

Related to V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?

Related ebooks