V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?
V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?
V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?
Ebook347 pages9 hours

V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Printre multele cărţi creştine scrise despre naşterea din nou, aceasta este prima carte din timpurile noastre care predică evanghelia apei şi a Duhului în strictă concordanţă cu Scripturile. Nimeni nu poate intra în Împărăţia Cerurilor fără a se naşte din nou din apă şi Duh. A fi născut din nou înseamnă că un păcătos este salvat din toate păcatele întregii lui vieţi prin credinţa în botezul lui Iisus şi în sângele lui de la Cruce. Haideţi să credem în evanghelia apei şi a Duhului şi să intrăm în Împărăţia Cerurilor ca şi cei drepţi care nu au nici un păcat.

LanguageRomână
PublisherPaul C. Jong
Release dateJun 10, 2023
ISBN9788965324829
V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?
Read preview

Related to V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?

Related ebooks

Reviews for V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh? - Paul C. Jong

  Noi trebuie să ne naștem din nou din apă și Duh

  Dumnezeu, când El a creat cerurile și pământul la început, a creat și lumile eterne, Cerul și iadul. El a creat omenirea după propria Sa imagine, dar, de când primul om, Adam, a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii trebuie să moară o dată. Și după cum le este rânduit oamenilor să moară o dată, dar după aceea judecata (Evrei 9:27).

  Moartea trupului nostru este trecerea către viața veșnică. Cei fără păcat vor intra în lumea eternă a Cerului și se vor bucura veșnic de a fi copiii lui Dumnezeu, în timp ce păcătoșii vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă (Apocalipsa 20:10) și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor.

  Prin urmare, toată omenirea trebuie să se nască din nou. Trebuie să ne naștem din nou prin credințele noastre, să fim răscumpărați de toate păcatele noastre și să devenim drepți. Căci numai atunci putem intra în Împărăția eternă a cerurilor. Biblia spune, Dacă nu se naște din nou din apă și Duh, el nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3:5). A fi născut din nou din apă și Duh este singurul mod prin care putem intra în Împărăția eternă a lui Dumnezeu.

  Atunci, care este această ‘apă’ și ‘Duhul’ care ne permite să ne naștem din nou? ‘Apa’ din Biblie se referă la ‘botezul lui Isus’.

  De ce a fost Iisus, care este Dumnezeu, botezat de Ioan Botezătorul? S-a aratat smerenia Sa? A fost să se proclame pe El însuși Mesia? Nu, nu a fost.

  Când Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul prin intermediul ‘punerii mâinilor’ (Leviticul 16:21), a fost ‘fapta dreaptă a unui Om’ (Romani 5:18), care a înlăturat toate păcatele omenirii.

  În Vechiul Testament, Dumnezeu a dat lui Israel legea îngăduitoare a răscumpărării. Acest lucru a fost astfel încât în ziua ispășirii, toate păcatele lui Israel pentru acel an au putut fi ispășite prin Înaltul Preot, Aaron, punând mâinile pe capul ‘țapului ispășitor’ și trecând toate păcatele asupra acelui țap ispășitor.

  Acestea au fost cuvintele revelației, care au prevestit jertfa ispășirii veșnice. El a dezvăluit adevărul că toate păcatele umanității vor fi transmise la Isus dintr-o dată, care a venit în trupul unui om, după voia Tatălui. Și El a fost botezat de Ioan Botezătorul care era urmașul lui Aaron și reprezentantul întregii omeniri.

  Când Iisus a fost botezat, El a spus lui Ioan, Lasă să fie așa, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea (Matei 3:15).

  Aici, ‘căci astfel’ înseamnă ‘prin punerea mâinilor,’ în scopul de a trece toate păcatele lumii la Isus, astfel încât toată dreptatea să poată fi împlinită pentru noi toți. Cuvântul  ‘dreptate’ este ‘Δικαίωση (dikaiosune)’ în greacă, și semnificația lui este cea mai bună stare sau a fi just în caracter sau fapte cu implicația de a fi drept sau potrivit.

  Isus a împlinit toată dreptatea pentru toți oamenii prin botezul Său într-o manieră justă și potrivită. Fiindcă Isus a luat toate păcatele prin botezul Său, a doua zi, Ioan Botezătorul a mărturisit, Iată! Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29)

  Cu toate păcatele omenirii pe umerii Săi, Isus a umblat către Cruce. El în mod înlocuitor a luat judecata pentru toate păcatele asupra Lui însuși prin botezul Său. El a murit pe Cruce, spunând, S-a sfârșit (Ioan 19:30). El a luat toate păcatele noastre asupra Lui însuși și a primit judecata completă pentru ele în locul nostru.

  Apa, care înseamnă botezul lui Isus, este simbolul mântuirii

  Prin urmare, fără a avea credința în botezul lui Isus, nu putem fi mântuiți. De aceea, Apostolul Petru a declarat apa, care înseamnă botezul lui Isus, a fi un simbol care acum ne mântuiește (1 Peter 3:21).

  Astăzi, majoritatea oamenilor care cred în Isus nu cred în botezul lui Isus, ‘apa’, ci doar cred în moartea Sa pe Cruce. Dar acest fel de credință va salva păcătoșii? Putem fi răscumpărați de toate păcatele noastre, crezând doar în sângele lui Isus? Ne poate da mântuirea?

  Nu. Nu putem fi răscumpărați înaintea lui Dumnezeu doar crezând în moartea lui Isus pe Cruce.

  Atunci când poporul Israel a oferit jertfa ispășirii la vremea Vechiului Testament, nu ar fi fost corect să ucidă animalul de sacrificiu fără să pună mai întâi mâinile pe capul animalului și să-și treacă păcatele asupra lui. Astfel, ar fi greșit și nelegiuit să crezi doar în Crucea lui Isus fără să crezi în botezul Său.

  Prin urmare, apostolul Petru a spus, Este de asemenea un simbol care acum ne mântuiește, adică botezul, prin învierea lui Isus Hristos (1 Petru 3:21).

  Așa cum oamenii care nu au crezut în marea ‘apă’ (potopul) în timpul lui Noe au fost distruși, cei care nu cred în ‘apa’, ‘botezul lui Isus’ vor fi acum cu siguranță ruinați.

  Credința completă care ne conduce la mântuirea adevărată este credința în Isus Hristos, care a venit prin apă și sânge—Isus Hristos (1 Ioan 5:6). Ar trebui să credem atât în botezul, cât și în crucea lui Isus Hristos.

  Apostolul Ioan a spus că credința corectă este a crede în mărturia Duhului, apei, și sângelui (1 Ioan 5:8).

  Ceea ce constituie credința adevărată este să crezi astfel. Isus este Dumnezeu Însuși și El a venit în trupul unui om prin Duhul prin trupul Fecioarei Maria, și El a înlăturat toate păcatele lumii fiind botezat la Iordan de Ioan Botezătorul, reprezentantul întregii omeniri. Și Isus s-a dus la Cruce purtând toate păcatele lumii și a primit judecata delegată pentru noi toți. Prin urmare, evanghelia nu poate fi completă fără ‘botezul lui Isus’, ‘apa’ și oricât de bine noi credem în Isus, nu putem ajunge niciodată la mântuirea veșnică fără să credem în ea.

  Fundalul istoric cu care adevărata evanghelie a fost pierdută pentru biserică

  De ce se face că astăzi, adevărata ‘evanghelie a apei și a Duhului’ a devenit atât de rară, iar falsele evanghelii s-au răspândit pe scară largă în întreaga lume?

  După ce Isus a înviat și s-a înălțat la Cer, apostolii au predicat această ‘evanghelie a apei și a sângelui.’ Dacă citim cu atenție Noul Testament, putem vedea că nu numai scriitorii Bibliei, inclusiv Pavel, Petru și Ioan, dar toți apostolii și lucrătorii Bisericii timpurii, au predicat clar ‘evanghelia apei și a Duhului’.

  Între timp, diavolul s-a străduit să modifice evanghelia treptat și să îndepărteze puterea vieții de la Biserică. Astfel, de pe vremea edictului de la Milano din anul 313 A.D., Biserica Creștină a fost prinsă într-o capcană atent a diavolului. Puterile politice ale Imperiului Roman, în schimbul recunoașterii Creștinismului ca religie de stat, au reușit să atingă stabilitatea politică.

  Precizând că Botezați pe oricine a intrat în biserică, Imperiul Roman și-a menținut unitatea peste diversitatea numeroaselor colonii.

  A fost rezultatul acestor circumstanțe care au determinat recitarea Crezului Apostolilor ca bază a pregătirii religioase. Din această cauză, ‘evanghelia în strictă conformitate cu Biblia’, cu alte cuvinte, "evanghelia apei și a Duhului’—care ne dă putere, Duhul Sfânt și multă siguranță (1 Tesaloniceni 1:5)— a ajuns să fie înlocuit de falsa evanghelie. Așa cum a planificat Satana, evanghelia falsă, care nu permite nimănui să se nască din nou, a ajuns să prospere în întreaga lume.

  Timp de peste o mie de ani după edictul de la Milano, Evul Întunecat al Creștinismului a înăbușit întreaga lume europeană. Deși au apărut o serie de noi mișcări de reformare în multe țări, îndemnând oamenii să revină la ‘Cuvântul, harul și credința’, niciunul dintre ei nu a găsit adevărata evanghelie, ‘evanghelia apei și sângelui’.

  Această adevărată evanghelie a fost ținută vie în mâinile câțiva care au urmat cuvintele încă din epoca apostolilor. La fel ca un curent care a dispărut în pământ, care răsare din nou în lunci, a ieșit din nou în Ultimele Zile pentru a fi proclamat în întreaga lume.

  Aceasta este prima carte din această perioadă care predică evanghelia botezului lui Isus așa cum este scrisă în Biblie

  Aceasta este prima carte din această epocă care propovăduiește evanghelia botezului și a sângelui lui Isus așa cum este scrisă în Scripturi. Adevărata evanghelie ne spune clar că El ne-a luat toate păcatele prin botezul Său și a preluat judecata pentru toate păcatele noastre de pe Cruce. Sunt sigur că nu există nicio altă carte care propovăduiește ‘evanghelia apei și sângelui’ mai clar și mai cu credință decât aceasta.

  În lumea de azi, unde internetul este un instrument valoros pentru cercetarea și descoperirea cunoașterii, am încercat să găsesc câțiva colaboratori care cunosc secretul botezului lui Isus și predică adevărata evanghelie, așa cum este scris în Biblie. Cei care cunosc și predică secretul botezului lui Isus prin credință. Dar nu am reușit până acum. Prin urmare, am decis să public această carte în engleză.

  Când potopul acoperă întreaga lume, apa poate curge în toată lumea, dar deloc nu va fi sigură de băut. În același mod, există mulți așa-numiți ‘slujitori ai lui Dumnezeu’ care predică o pseudo-evanghelie, dar nu este nimeni care să ne ofere adevărata viață.

  Femeia samariteană care a băut din fântâna lui Iacob de zi cu zi nu a putut să-și potolească setea spirituală, dar când a băut apa vieții din Isus, ea a câștigat mântuirea și, astfel, și-a potolit setea imediat și pentru totdeauna.

  Apa vieții în Isus curge în fiecare colț și crăpătură a acestei cărți. Cine bea din ea va fi mântuit de păcat pentru totdeauna. Persoana nu va mai fi niciodată legată de păcat, ci, mai degrabă, apa vie va curge din el și va potoli setea altor suflete din jurul lui / ei.

  Haideți să devenit lucrătorii lui Dumnezeu, reparatorii spărturii

  Trăim într-o epocă aproape de sfârșitul lumii. Acesta este momentul în care păcatele omenirii au atins măsura deplină și judecata dreaptă a lui Dumnezeu este iminentă. Unii oameni de știință au reușit să reproducă genetic o oaie, ‘Dolly’, iar oamenii sunt aproape gata să accepte ființe umane reproduse genetic.

  Astăzi, noi construim un alt turn al lui Babel. Ultima dată când omenirea a încercat astfel de lucruri, Dumnezeu i-a împrăștiat pe tot pământul încurcând limbile lor. Acum este momentul în care Marile Necazuri, mâniile drepte ale lui Dumnezeu, vor fi turnate curând peste acele suflete pierdute care încă nu s-au născut din nou.

  Prin urmare, vă rog să urmăriți cu atenție această carte. Mă rog ca voi să vă nașteți din nou din apă și din Duh. Această carte propovăduiește evanghelia exact așa cum este scrisă în Biblie. Prin urmare, așa cum este scrisă în Biblie.

  Sunt sigur că oricine citește atent această carte nu va eșua de a se naște din nou cu exactitate. Isus Domnul nostru spune, Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei. Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. (Ioan 8:31-32). Fie ca tu să ajungi să cunoști cuvintele adevărului prin această carte și să fii eliberat de păcat și moarte! Fie ca tu să fii răscumpărat și să câștigi viață veșnică în El!

  Haideți să facem împreună activitatea Tatălui pentru a salva sufletele pierdute predicând ‘evanghelia apei și a sângelui.’ Sper sincer că adevărata evanghelie va străluci din nou în toată lumea. Sunt sigur că adevărata evanghelie te va face să repari spărturile credinței creștine de astăzi cu cuvintele adevărului.

  Pe vechile tale ruine se vor înălţa clădiri noi, vei ridica din nou temeliile străbune şi vei fi numit dregător de spărturi şi înnoitor de drumuri, ca ţara să poată fi locuită. (Isaia 58:12).

  Mulți dintre voi, cu siguranță, nu sunt familiarizați cu evanghelia de a fi născut din nou din apă și Duh. Așadar, am încercat să pun un mare accent pe evanghelia botezului lui Isus și al Crucii Sale în fiecare predică.

  Dacă nu ar fi existat botezul lui Isus, moartea Sa pe Cruce ar fi fost lipsită de sens pentru noi toți. Acestea sunt motivele pentru care am subliniat botezul Lui în mod repetat.

  Scopul meu este să vă clarific. Până când veți fi toți binecuvântați cu evanghelia apei (botezul lui Isus) și cu Duhul, aș dori să o repet pentru voi.

  Aștept cu nerăbdare ca toți să ajungeți să credeți în evanghelia botezului Său și a sângelui pentru a fi mântuiți de păcat. Sunt sigur că această carte te va conduce să te naști din nou din apă și din Duh.

  CONȘINUT

  Preface

  Partea Întâi—Predici

  1. Noi trebuie mai întâi să știm despre păcatele noastre ca să fim răscupărați (Marcu 7:8-9, 20-23)

  2. Ființele umane se nasc păcătoase (Marcu 7:20-23)

  3. Dacă facem lucrurile prin Lege, ne poate mântui? (Luca 10:25-30)

  4. Răscumpărarea Eternă (Ioan 8:1-12)

  5. Botezul lui Isus și Ispășirea Păcatelor (Matei 3:13-17)

  6. Isus Hristos a venit prin apă, sânge, și Duh (1 Ioan 5:1-12)

  7. Botezul lui Isus este simbolul mântuirii pentru păcătoși (1 Petru 3:20-22)

  8. Evanghelia ispășirii abundente (Ioan 13:1-17)

  Partea a doua—Anexă

  1. Mărturii ale Mântuirii

  2. Explicație Suplimentară

  3. Întrebări & Răspunsuri

  PREDICI 1

  Noi trebuie mai întâi să

  știm despre păcatele

  noastre ca să fim

  Noi trebuie mai întâi să

  știm despre păcatele

  noastre ca să fim

  răscupărați

  < Marcu 7:8-9 >

  "‘Căci punând deoparte porunca lui Dumnezeu, voi țineți tradiția oamenilor—spălarea urcioarelor și a paharelor, și multe alte lucruri voi faceți.’ Și El le-a spus, ‘Totul atât de bine încât respingeți porunca lui Dumnezeu, ca să vă țineți tradiția.’"

  < Marcu 7:20-23 >

  Și El a spus, ‘Ce iese dintr-un om, aceea îl spurcă. Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, curvia, preacurvia, uciderile, hoțiile, zgârcenia, răutatea, înșelăciunea, ochiul rău, blasfemia, aroganța, prostia. Toate aceste lucruri rele ies dinlăutru și spurcă pe om.’

  Mai întâi, aș dori să definesc ce este păcatul. Sunt păcate definite de Dumnezeu și sunt păcate definite de om. Cuvântul păcat, ‘αμαρτία (hamartia)’ în greaca veche, înseamnă a ‘rata ținta.’ În alte cuvinte, este a face ceva greșit. Este un păcat a face ceva greșit. Este un păcat a nu asculta poruncile lui Dumnezeu. Haideți să observăm inițial punctul de vedere omenesc al păcatului.

  Ce este păcatul?

  Este a nu asculta de poruncile

  lui Dumnezeu.

  Noi recunoaștem păcatul conform și prin intermediul conștiinței noastre. Cu toate acestea, standardul lui variază conform cu statutul social al cuiva, de starea mentală, de circumstanțele date și de conștiință.

  Astfel, definiția păcatului variază printre diferiți indivizi. Aceeași acțiune ar putea sau nu fi considerată păcătoasă depinzând de standardul fiecărei persoane. De aceea Dumnezeu ne-a dat 613 articole ale Legii ca să fie folosite ca standardul absolut al păcatului.

  Diagrama de mai jos ilustrează păcatele omenirii.

  Legea lui Dumnezeu

  Conștiința omului, moralitatea

  și normele sociale

  Legea națională, legea civilă

  Nu ar trebui niciodată să stabilim standardele păcatului pe baza conștiințelor bazate pe norme sociale.

  Păcatele conștiințelor noastre nu sunt în acord cu ceea ce Dumnezeu a definit ca păcat. Prin urmare noi n-ar trebui să ascultă de conștiințele noastre, ci în schimb să ne bazăm standardele păcatului pe poruncile lui Dumnezeu.

  Fiecare dintre noi are propria noastră idee despre ce este păcatul. Unii îl consideră a fi greșelile lor cât timp alții îl consideră a fi bazat pe comportamentdenaturat.

  Spre exemplu, în Coreea, oamenii acoperă mormântul părinților lor cu iarbă și iau asupra lor să aibă grijă de ele până când ei mor. Dar într-unul dintre triburile primitive din Papua Noua Guinee, ei își onorează părinții lor morți ospătându-se din cadavru împreună cu membrii familiei. (Nu sunt sigur dacă ei gătesc cadavrul înainte de a-l mânca.) Eu cred că ei vreau să împiedice trupul de la a fi mâncat de viermi. Aceste tradiții ilustrează că conceptul uman al păcatului variază în mod larg.

  O faptă virtuoasă într-o societate ar putea fi considerată barbară în altă societate. Cu toate acestea, Biblia ne spune ca este un păcat a nu asculta poruncile lui Dumnezeu. ‘Căci punând deoparte porunca lui Dumnezeu punând deoparte porunca lui Dumnezeu, voi țineți tradiția oamenilor—spălarea paharelor și a ulcioarelor, și multe astfel de lucruri faceți.’ Și El le-a spus, ‘Totul prea bine încât respingeți porunca lui Dumnezeu, ca să vă țineți tradiția’ (Marcu 7:8-9). Aparențele fizice nu sunt de importanță la Dumnezeu fiindcă El se uită la centrul inimilor noastre.

  Criteriul propriu al cuiva este un păcat înaintea lui Dumnezeu

  Care e cel mai serios păcat?

  Este a desconsidera

  Cuvântul lui Dumnezeu.

  A eșua să trăieștri prin voia Sa este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Este la fel ca și a nu crede în Cuvântul Său. Dumnezeu a spus că a fost un păcat a trăi ca fariseii, care au respis poruncile lui Dumnezeu și au pus mai multă importanță pe propriile lor învățături tradiționale. Isus a considerat fariseii a fi ipocriți.

  În care Dumnezeu credeți? Mă reverați și mă exaltați voi cu adevărat? Voi vă lăudați cu numele Meu, dar Mă onorați cu adevărat? Oamenii doar se uită la aparența de dinafară și neglijează Cuvântul Său. Cel mai serios păcat este a neglija Cuvântul Său. Sunteți conștienți de asta?

  Faptele nelegiuite care și-au avut originea din slăbiciunile noastre sunt simple fărădelegi. Greșelile pe care le facem și greșelile care le comitem datorită imperfecțiunilor nu sunt păcate fundamentale, ci greșeli. Dumnezeu distinge păcatele de defecte. Cei care nu respectă Cuvântul Său sunt păcătoși, chiar dacă ei nu au defecte. Ei sunt mari păcătoși înaintea lui Dumnezeu. De aceea Isus a certat aspru fariseii.

  În Pentateuh, de la Geneza la Deuteronom, sunt porunci care ne spun ce să facem și ce să nu facem. Ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu, poruncile Sale. Noi am putea să nu le ținem 100%, dar ar trebui să le recunoaștem ca poruncile Sale. El ni le-a dat nouă de la început și noi trebuie să le recunoaștem ca poruncile Sale. El ni le-a dat de la început și trebuie să le aceptăm ca și Cuvântul lui Dumnezeu.

  La început a fost Cuvântul, și Cuvântul a fost cu Dumnezeu, și Cuvântul a fost Dumnezeu (Ioan 1:1). Apoi El a spus, Să fie lumină, și a fost lumină (Geneza 1:3). Este totul. După aceea, El a stabilit Legea.

  Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, și El este Cuvântul (Ioan 1:1, 14). Cum, atunci, ni se arată Dumnezeu nouă? El ni se arată El însuși prin poruncile Sale fiindcă Dumnezeu e Cuvântul și Duhul. Prin urmare, ce numim noi Biblia? Noi o numim Cuvântul lui Dumnezeu.

  Se spune aici, Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Sunt 613 de articole în Legea Sa. Faceți asta dar nu faceți aia, onorați-vă părinții...etc. În Leviticul, spune cum bărbații și femeile ar trebui să se comporte și ce să facem când un animal domestic cade într-o groapă...etc. Sunt 613 de astfel de articole în Legea Sa.

  De vreme ce ele nu sunt cuvintele oamenilor, ar trebui să ne gândim la ele din nou și din nou. Cu toate că nu putem să păstrăm toată Legea Sa, ar trebui măcar să le recunoaștem și să ascultăm de Dumnezeu.

  Există un singur pasaj în Cuvântul lui Dumnezeu care nu este corect? Fariseii au dat la o parte poruncile lui Dumnezeu și au ținut tradițiile oamenilor mai presus ca poruncile Sale. Cuvintele bătrânilor au avut mai multă greutate decât cuvintele lui Dumnezeu. Când Isus a fost pe pământ, aceasta a fost ceea ce El a observat, și ce l-a durut pe El cel mai mult a fost că oamenii au ignorat Cuvântul lui Dumnezeu.

  Dumnezeu a dat cele 613 de articole ale Legii ca să ne facă să realizăm păcatele noastre și să arate că El este Adevărul, Dumnezeul nostru sfânt. De când noi toți suntem păcătoși înaintea Sa, ar trebui să trăim prin credință și să credem în Isus, care a fost trimis la noi de la Dumnezeu datorită iubirii Sale pentru noi.

  Oamenii care lasă deoparte Cuvântul Său și nu cred în el sunt păcătoși. Cei care nu pot ține Cuvântul Său sunt de asemenea păcătoși, dar a da la o parte Cuvântul Său este un păcat mai serios. Cei care comit un astfel de păcat sever vor ajunge în iad. A nu crede în Cuvântul Său este cel mai grav păcat înaintea Sa.

  Motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat Legea

  De ce ne-a da Dumnezeu

  Legea?

  Ca să ne facă să realizăm păcatele

  noastre și pedeapsa pentru ele

  Care a fost motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat Legea? A fost ca să ne facă să realizăm păcatele noastre și să ne întoarcem la El. El ne-a dat cele 613 articole ale Legii ca să putem recunoaște păcatele noastre și fi răscumpărați prin Isus Hristos. De aceea Dumnezeu ne-a dat Legea.

  Romani 3:20 susține, Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Prin urmare, noi știm că motivul lui Dumnezeu pentru care ne-a dat Legea nu a fost să ne forțeze să trăim prin ea.

  Atunci, care este cunoștința pe care o câștigăm din Lege? Este pentru că suntem prea slabi ca să ne supunem Legii în întregimea ei și că noi suntem păcătoși gravi înaintea Sa. Ce realizăm noi din cele 613 articole ale Legii Sale? Noi realizăm fărădelegile noastre și inabilitatea de a trăi prin Legea Sa. Noi recunoaștem că noi, creațiile lui Dumnezeu, suntem ființe neputincioase, precum și păcătoși gravi înaintea Sa. Ar trebui toți să ajungem în iad conform Legii Sale.

  Când noi realizăm păcatele noastre și inabilitatea să trăim prin Legea Sa, atunci ce facem noi? Încercăm noi să devenim ființe complete? Nu. Trebuie să admitem că suntem păcătoși, să credem în Isus, să fim răscumpărați prin mântuirea Sa a apei și a Duhului și să-i mulțumim.

  Motivul pentru care El ne-a dat Legea a fost să ne facă să ne recunoaștem păcatele și să cunoaștem pedepsele pentru acele păcate. Prin urmare, noi vom recunoaște imposibilitatea de a fi salvați din iad fără Isus. Dacă credem în Isus ca Mântuitorul nostru, vom fi răscumpărați. El ne-a dat Legea și ne-a condus la Mântuitorul Isus.

  Dumnezeu a creat Legea să ne facă să realizăm cât de complet păcătoși suntem și să ne salveze sufletele din astfel de păcat. El ne-a dat Legea și l-a trimis pe singurul Său Fiu, Isus, să ne salveze prin a lua toate păcatele noastre prin botezul Său. Crezând în El ne poate salva.

  Noi suntem păcătoși fără speranță care trebuie să credem în Isus să fim eliberați din păcat, să devenim copiii Săi și să întoarcem toată slava lui Dumnezeu.

  Ar trebui să înțelegem, să gândim și să judecăm prin Cuvântul Său fiindcă totul originează din El. Noi trebuie de asemenea să pricepem adevărul răscumpărării prin Cuvântul Său. Aceasta este credința corectă și adevărată.

  Ce este în inima ființei umane?

  Ce ar trebui să facem

  înaintea lui Dumnezeu?

  Ar trebui să admitem păcatele noastre

  și să-i cerem lui Dumnezeu să

  ne mântuiască.

  Credința ar trebui să înceapă cu Cuvântul lui Dumnezeu și ar trebui să credem în El prin Cuvântul Său. Dacă nu, noi vom cădea în eroare. Aceea va fi credința greșită și neadevărată.

  Când fariseii și cărturarii i-au văzut pe ucenicii lui Isus mâncând pâine cu mâini murdare, ei nu i-au fi putut blama dacă ar fi privit din punctul de vedere al Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune că orice intră într-o persoană dinafară nu poate să-l spurce fiindcă trece prin stomac și iese din trup, neafectând inima.

  Cum se spune în Marcu 7:20-23, Și El a spus, ‘Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, faptele de rușine, ochiul răi, blasfemia, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru și spurcă un om.’ Isus a spus că oamenii sunt păcătoși fiindcă ei sunt născuți cu păcat.

  Înțelegeți voi ce înseamnă asta? Noi suntem născuți ca păcătoși fiindcă toți suntem descendenții lui Adam. Dar noi nu putem vedea adevărul fiindcă nu acceptăm nici nu credem în toate Cuvintele Sale. Atunci, ce este înlăuntrul unei inimi umane?

  Pasajul de deasupra susține, Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, faptele de rușine, ochiul răi, blasfemia, trufia, nebunia. Tot felul de răutăți ies din inimile oamenilor și îi spurcă.

  Este înregistrat în Psalmi, Când privesc cerurile - lucrarea mâinilor Tale - luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamnă? (Psalmul 8:3-4)

  De ce Dumnezeu însuși ne vizitează? El ne vizitează pentru că El ne iubește, ne-a creat și a avut milă de noi păcătoșii. El a șters toate păcatele noastre și ne-a făcut oamenii Săi. O Doamne, Domnul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri! (Psalmul 8:1) Regele David a cântat acest Psalm în Vechiul Testament când el și-a dat seama că Dumnezeu va deveni Mântuitorul păcătoșilor.

  În Noul Testament, Apostolul Pavel a repetat același psalm. Este un așa lucru uimitor că noi, creațiile lui Dumnezeu, putem deveni copiii Creatorului. Aceasta se face doar prin compasiunea Sa pentru noi. Aceasta e dragostea lui Dumnezeu.

  Ar trebui să recunoaștem că a încerca să trăim complet prin Legea lui Dumnezeu este o provocare insolentă față de El. Este de asemenea o orientare arogantă care iese din ignoranța noastră. Nu este corect să trăim în afara iubirii Sale în timp ce facem eforturi să ținem Legea pentru sine însuși și rugându-ne disperat pentru o astfel de viața. Este voia lui Dumnezeu să ne realizăm noi înșine ca păcătoși sub Lege și să credem în răscumpărarea apei și a sângelui lui Isus.

  Cuvântul Său este scris în Marcu 7:20-23, Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinlăuntru din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, invidia, blasfemia, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru și spurcă un om.

  Isus a spus că ce iese dintr-o ființă umană, păcatele dinlăuntru, îl/o spurcă. Chiar mâncarea necurată pe care o dă Dumnezeu nu ne poate spurca. Toate creațiile sunt curate, dar doar lucrurile care ies din ființele umane, adică păcatele, ne spurcă. Toți suntem născuți descendenții lui Adam. Deci, cu ce ne naștem? Noi ne naștem cu douăsprezece feluri de păcate. Nu este asta corect?

  Atunci, putem trăi fără a comite păcate? Noi vom continua să păcătuim căci suntem născuți cu păcat. Putem să ne oprim din a păcătui doar fiindcă noi cunoaștem Legea? Putem trăi noi prin porunci? Nu.

  Cu cât încercăm mai mult să trăim prin Lege, cu atât mai greu devine. Noi ar trebui să ne realizăm limitările și să renunțăm la orientările noaste trecute. Atunci, cu minți umile, putem accepta botezul și sângele lui Isus, care ne salvează.

  Toate cele 613 articole ale Legii sunt bune și drepte. Dar oamenii sunt păcătoși din momentul în care sunt concepuți în pântecele mamei lor. Când realizăm că Legea lui Dumnezeu este corectă, dar că noi suntem născuți ca păcătoși care nu pot deveni niciodată drepți pe cont propriu, ajungem să realizăm că avem nevoie de compasiunea îngăduitoare a lui Dumnezeu și răscumpărarea lui Isus în evanghelia apei, a sângelui și a Duhului. Când noi realizăm limitările noastre—că nu putem deveni drepți pe cont propriu și ne vom duce în iad pentru păcatele noastre—noi nu putem decât să ne bazăm pe răscumpărarea lui Isus.

  Noi putem fi eliberați. Ar trebui să știm că noi suntem incapabili de a fi corecți sau buni înaintea lui Dumnezeu pe cont propriu. Prin urmare, ar trebui să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că suntem păcătoși care sunt destinați iadului și ne putem ruga pentru compasiunea Sa, Te rog salvează-mă de păcatele mele și ai milă de mine. Apoi, Dumnezeu ne-a întâlni cu siguranță în Cuvântul Său. În acest fel, putem fi eiberați.

  Să vedem rugăciunea lui David. Așa ca vei fi drept în hotararea Ta și fără vină în judecata Ta (Psalmii 51:4).

  David a fost o masă de păcat care a fost destul de rău ca să fie aruncat în iad, dar el a recunoscut înaintea lui Dumnezeu, "Doamne, dacă mă numești un păcătos, eu sunt un păcătos. Dacă mă numești drept, eu sunt drept. Dacă mă

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1