Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intre datorie si pasiune. Volumul IV - 1943-1945: Insemnari zilnice
Intre datorie si pasiune. Volumul IV - 1943-1945: Insemnari zilnice
Intre datorie si pasiune. Volumul IV - 1943-1945: Insemnari zilnice
Ebook671 pages10 hours

Intre datorie si pasiune. Volumul IV - 1943-1945: Insemnari zilnice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Noua editie integrala a Insemnarilor zilnice (1904-1951) ale regelui Carol al II-lea constituie un pretios izvor istoric privind viata celui mai controversat reprezentant al monarhiei romane.
Penduland între datorie si pasiune, ultimul suveran al Romaniei Mari ne dezvaluie în amplul său jurnal resorturile intime ale vietii sale publice si private. Insemnarile de tinerețe (1914, 1916, 1918, 1929, 1930) sunt marcate de patimasele sale iubiri – Ella Filitti, Zizi Lambrino și Elena Lupescu –, în timp ce notatiile zilnice de după 1937 ne dezvaluie un rege profund implicat în cele mai variate aspecte ale vieții Romaniei interbelice: politica, societate, armata, administratie, cultura.
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJan 2, 2022
ISBN9786060980872
Intre datorie si pasiune. Volumul IV - 1943-1945: Insemnari zilnice
Read preview

Related to Intre datorie si pasiune. Volumul IV - 1943-1945

Titles in the series (6)

View More

Related ebooks

Books Recommended For You