Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Procesul Marii Tradari Nationale - Volumul I: Maresalul Antonescu in fata istoriei
Procesul Marii Tradari Nationale - Volumul I: Maresalul Antonescu in fata istoriei
Procesul Marii Tradari Nationale - Volumul I: Maresalul Antonescu in fata istoriei
Ebook754 pages13 hours

Procesul Marii Tradari Nationale - Volumul I: Maresalul Antonescu in fata istoriei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Structurata in trei volume, cartea Procesul marii tradari nationale: Maresalul Ion Antonescu in fata istoriei, reuneste, prin grija profesorului Marcel-Dumitru Ciuca, cele mai importante documente din timpul anchetei si a procesului maresalului Ion Antonescu. Documente nu au fost editate, ci sunt prezentate integral, pastrand grafia si modul de exprimare al persoanelor implicate in ancheta si actul de justitie. Pentru cei care s-au intrebat daca maresalul Ion Antonescu si-a servit sau nu patria si cat de pertinente au fost motivele care au condus la condamnarea sa, cartea de fata i-ar putea ajuta sa-si formeze propria opinie.
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJan 2, 2022
ISBN9786060980674
Procesul Marii Tradari Nationale - Volumul I: Maresalul Antonescu in fata istoriei
Read preview

Related to Procesul Marii Tradari Nationale - Volumul I

Titles in the series (3)

View More

Related ebooks

European History For You