Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Deodata, Inevitabilul; Norii De Diamant
Deodata, Inevitabilul; Norii De Diamant
Deodata, Inevitabilul; Norii De Diamant
Ebook412 pages12 hours

Deodata, Inevitabilul; Norii De Diamant

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Acolo unde vântul rostogoleşte norii În acest roman cu tente polițiste autorul ne introduce personajele printr-un dialog care frizează absurdul, pentru a începe acțiunea abia în cea de-a doua parte, în care ne vom afl a în plin război mondial, asistând la mutările decisive ale Blondului, afl at într-o strânsă partidă de șah pe tablă și pe câmpul de luptă cu agentul de Siguranță supranumit Mopsul. Chirie pentru speranţă În acest roman de spionaj și contraspionaj ne întâlnim din nou cu personajul fetiș al autorului, Blondul, care va trece prin aventuri cu schimbări de situație, va fi însoțit de un prieten înțelept și se va îndrăgosti de cine nu trebuie. Toate acestea petrecându-se pe fundal de război și în plină misiune de spionaj.
Copyright © Leonida Neamțu, 1966
Copyright © Leonida Neamțu, 1968
Copyright © 2021 Publishing Solutions
Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a lucrării,
sub orice formă, fără permisiunea scrisă a editurii.
Toate drepturile rezervate.
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJan 2, 2022
ISBN9786060980247
Deodata, Inevitabilul; Norii De Diamant
Read preview

Read more from Leonida Neamtu

Related to Deodata, Inevitabilul; Norii De Diamant

Related ebooks

Science Fiction For You