Hrană pentru suflet: culegere de texte
Hrană pentru suflet: culegere de texte
Hrană pentru suflet: culegere de texte
Ebook35 pages29 minutes

Hrană pentru suflet: culegere de texte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"Food for the Soul" is a compelling anthology that serves as a spiritual feast for the readers' minds and hearts. This enlightening collection gathers a diverse range of religious texts, offering a profound exploration of faith, spirituality, and the eternal search for meaning. These carefully selected texts provide nourishment to the soul and i

LanguageRomână
Release dateJun 7, 2023
ISBN9786069566657
Hrană pentru suflet: culegere de texte
Read preview

Related to Hrană pentru suflet

Related ebooks

Reviews for Hrană pentru suflet

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Hrană pentru suflet - C.T. Savu

  C.T. SAVU

  HRANĂ

  PENTRU

  SUFLET

  -culegere de texte-

  Editura LUX MUNDI

  București 2023

  SAVU, C.T.

  Hrană pentru suflet : culegere de texte / C. T. Savu. - Bucureşti : Lux Mundi, 2020

  ISBN 978-606-95666-5-7

  Copyright @ 2023 Editura LUX MUNDI

  Toate drepturile asupra prezentei ediţii în limba română aparţin în exclusivitate Editurii LUX MUNDI.

  Realizare grafică și editare foto: Oana Savu

  Editura LUX MUNDI este o editură care funcţionează sub auspiciile Asociaţiei LUMINA LEX. Misiunea Editurii LUX MUNDI este publicarea de carte, la standarde înalte de calitate grafică, în condiţii cât mai convenabile pentru autori.

  Asociaţia LUMINA LEX susţine și promovează autorii de carte din România indiferent de vârstă. Asociaţia LUMINA LEX își dorește să îi ajute pe cei care încă mai cred că scrisul și cititul pe suport de hârtie este o modalitate de întregire a făpturii omenești, atât de împrăștiată în diversitate în era digitală.

  editura@luxmundi.ro

  CUVÂNT ÎNAINTE

  Între Naștere și Moarte ne trăim Viaţa.

  Așa putem înţelege că, în afară de punctele fixe, nașterea și moartea, ceea ce este esenţial este de fapt ceea ce facem în viaţă.

  Legătura fiecăruia cu Divinitatea, cu Spiritul Creator, cu Dumnezeu, este o chestiune personală.

  Legea cercurilor concentrice este perfect funcţională aici.

  Important este să nu uităm că cercul ZERO este singurul loc în care trebuie să fim cu noi înșine, să fim în legătura noastră personală cu Dumnezeu.

  Nu fiţi supăraţi pe cei ce par taciturni. Poate tăcerea lor este o mască. Purtând această mască, ei pot să stea de vorbă cu ei însuși fără să fie deranjaţi.

  În cercurile interioare, fiecare poate să se lupte cu el însuși, să se certe, să se apere, să se înţeleagă, ferit de ochii indiscreţi ai celor din jur, care au acces doar le cercurile exterioare.

  Veţi vedea că atunci când viaţa vă va lovi și veţi fi nevoit să coborâţi către cercurile interioare, veţi fi singur, pentru că nu v-aţi îngrijit să le umpleţi cu ceva. Poate chiar cu voi înșivă.

  Și atunci veţi înţelege că e de preferat să fiţi SINGURI cu cei puţini și dragi, dar care merită, să fiţi SINGURI cu VOI pentru că v-aţi obișnuit cu voi înșivă... decât să fiţi SINGURI! Și atât!

  Autorii acestei culegeri pentru suflet, părinţii mei, Tiberiu și Constanţa Savu, au fost cei care mi-au deschis calea spre

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1