Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ingerul Cu Aripi Negre: Inima De Cristal A Gardianului Cartea 7
Ingerul Cu Aripi Negre: Inima De Cristal A Gardianului Cartea 7
Ingerul Cu Aripi Negre: Inima De Cristal A Gardianului Cartea 7
Ebook258 pages4 hours

Ingerul Cu Aripi Negre: Inima De Cristal A Gardianului Cartea 7

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Unele legende îl descriu ca pe un zeu, în timp ce altele spun că este un diavol care caută să omoare zeii pentru a-și câștiga libertatea. I-au dat un nume... Darious. Planul său era să trimită fiecare demon înapoi în groapă, iar arma sa era furia care se dezlănțuia în el. Salvând oamenii care îl evitau ca pe o ciumă periculoasă, Darious fusese uimit să găsească ochii verzi ca smaraldul privindu-l fără teamă. Kyoko nu știa că o singură privire aprinsă putea să ispitească un zeu și să-i aprindă pasiunea deși el nu cunoscuse decât furia. Înconjurată de gardienii care o iubesc și o protejează, are vreunul dintre ei o șansă împotriva îngerului cu aripi negre sau a demonilor care au invadat în tăcere orașul? Kyoko află că este greu să fugi de Darious când el este mai rapid decât ea.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateMay 26, 2023
ISBN9788835452133
Ingerul Cu Aripi Negre: Inima De Cristal A Gardianului Cartea 7
Read preview

Read more from Amy Blankenship

Related to Ingerul Cu Aripi Negre

Related ebooks

Paranormal Romance For You