Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

IT & C, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Ebook82 pages3 hours

IT & C, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Revista IT & C este o publicație trimestrială din domeniile tehnologiei informației și comunicații, și domenii conexe de studiu și practică.

Cuprins:

EDITORIAL
Filosofia tehnologiei blockchain

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Descoperirea proceselor de afaceri

TELECOMUNICAȚII
Implementarea rețelelor de telecomunicații 5G

INTERNET
Aspecte legale în lucrul cu Big Data

SOFTWARE
Mecanismele de consens blockchain

PROGRAMARE
Imaginea memoriei în programarea cu Python

DEZVOLTARE WEB
Taxonomii folosite în dezvoltarea WordPress

SECURITATE CIBERNETICĂ
Inteligența artificială și securitatea cibernetică - Active IA care se pot constitui în amenințări

ISSN 2821– 8469 ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT65591

LanguageRomână
Release dateMay 25, 2023
ISBN9798215011836
IT & C, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Read preview
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to IT & C, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023

Related ebooks