Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sangele apa nu se face: Cazul Bartha, #1
Sangele apa nu se face: Cazul Bartha, #1
Sangele apa nu se face: Cazul Bartha, #1
Ebook297 pages5 hours

Sangele apa nu se face: Cazul Bartha, #1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cadavrul unui bărbat găsit înecat în Tamisa deschide poarta unor investigații surprinzătoare, făcând legătura cu un caz mai vechi, neelucidat. Ana și fiica sa Victoria trec prin momente dramatice din cauza fostului soț, intrând fără voie într-un labirint de intrigi și afaceri dubioase, cu rădăcini adânci plecând din Europa de Est și până în interiorul Poliției Metropolitane din Londra.

Vor reuși Superintendent McKnight si Commander Camilla Gillian să descopere autorul și motivul crimelor? Până unde se întinde caracatița corupției ?

Primul volum al seriei Cazul Bartha răspunde la câteva dintre aceste întrebări și conturează deja noile capitole din volumul următor.

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2023
ISBN9798223012511
Sangele apa nu se face: Cazul Bartha, #1

Related to Sangele apa nu se face

Titles in the series (2)

View More

Related ebooks

Crime Thriller For You