Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Ebook204 pages1 hour

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică.

Cuprins:

EDITORIAL
Epistemologia activității de intelligence, de Nicolae Sfetcu

INTELLIGENCE
Controlul asupra Intelligence –ului, de Tiberiu Tănase
Informația și nevoia de gestionare a resurselor informaționale, de Tiberiu Tănase
Controlul parlamentar al serviciilor de informații, de Tiberiu Tănase
Mecanisme de control democratic al activității serviciilor de informații, de Tiberiu Tănase

ISTORIA
Istoria Serviciului Român de Informații – serviciu de intelligence competitiv, și strategiile de intelligence, de Tiberiu Tănase

GEOPOLITICA
Analysis of the Russian-Chechen conflict from a military perspective, de Darius-Antoniu Ferenț, Ioan Manci

SECURITATE
Paradigme în mediul internațional de securitate, de Alexandru Cristian

ȘTIINȚA INFORMAȚIILOR
Preocupări legislative în mineritul datelor, de Nicolae Sfetcu

ISSN 2821-8159 ISSN-L 2821-8159 , DOI: 10.58679/II70349

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2023
ISBN9798215066324
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023

Related ebooks