Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Ideea critica si perspectivele filosofiei moderne
Unavailable
Ideea critica si perspectivele filosofiei moderne
Unavailable
Ideea critica si perspectivele filosofiei moderne
Ebook76 pages57 minutes

Ideea critica si perspectivele filosofiei moderne

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Volumul oferă o prezentare succintă a ideii critice și a structurii și funcției înnoitoare a monumentalei Critici a rațiunii pure, definirea valorii și autonomiei rațiunii umane în procesul înțelegerii unității și diferențierilor domeniilor fundamentale ale culturii. Filosofia, religia și știința – constituie o susținută pledoarie pentru rațiune și echilibru prin raționalitate, încrederea lui Kant în puterea de armonizare a  gândirii libere și în valoarea omului luând forme de expresie inegalabile ca adâncime și frumusețe ideatică.


 


 „La început a fost Kant (subl. n.). De fapt, într-un anumit fel totul a început cu Kant. Totul, vrem să spunem marea – și poate ultima mutație a timpurilor moderne. Kant vine de departe și privește departe, chiar mai departe decât noi o credem de obicei”.


Henri Birault


 

LanguageRomână
Release dateMay 17, 2023
ISBN9786067487800
Unavailable
Ideea critica si perspectivele filosofiei moderne
Author

Immanuel Kant

Immanuel Kant was a German philosopher and is known as one of the foremost thinkers of Enlightenment. He is widely recognized for his contributions to metaphysics, epistemology, ethics, and aesthetics.

Related to Ideea critica si perspectivele filosofiei moderne

Related ebooks

Philosophy For You