Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Macroeconomia simplificată, investiția prin interpretarea piețelor financiare: Cum să citim și să înțelegem piețele financiare pentru a investi în mod conștient datorită datelor furnizate de macroeconomie
Macroeconomia simplificată, investiția prin interpretarea piețelor financiare: Cum să citim și să înțelegem piețele financiare pentru a investi în mod conștient datorită datelor furnizate de macroeconomie
Macroeconomia simplificată, investiția prin interpretarea piețelor financiare: Cum să citim și să înțelegem piețele financiare pentru a investi în mod conștient datorită datelor furnizate de macroeconomie
Ebook79 pages51 minutes

Macroeconomia simplificată, investiția prin interpretarea piețelor financiare: Cum să citim și să înțelegem piețele financiare pentru a investi în mod conștient datorită datelor furnizate de macroeconomie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce este macroeconomia și cum funcționează ea? Care sunt implicațiile practice ale datelor macroeconomice? Cum puteți aplica aceste cunoștințe pentru a vă îmbunătăți rezultatele investițiilor?

Pentru prima dată, un manual practic și accesibil explică mecanismele macroeconomiei, așa cum se aplică ele la investițiile financiare. În cadrul acestei cărți veți învăța elementele de bază ale macroeconomiei și cum să le aplicați în gestionarea portofoliului dumneavoastră de investiții.

În special, veți descoperi:

- Cum să folosiți macroeconomia pentru a lua decizii de investiții în cunoștință de cauză.
- Cum să găsiți principalele surse de date macroeconomice globale.
- Cum să identificați și să gestionați riscurile de investiții.
- Studii de caz concrete care arată aplicarea practică a cunoștințelor dobândite în carte.
- Teste și teme de reflecție pentru propriile activități de investiții.
- Și multe altele!

De la sursele globale de date macroeconomice la strategiile de investiții pe termen lung, gestionarea riscurilor și analiza piețelor financiare, această carte vă oferă cunoștințele de care aveți nevoie pentru a începe să aplicați principiile macroeconomiei în domeniul investițiilor. Nu mai pierdeți timpul cu manuale teoretice inutile și costisitoare: cu acest ghid veți avea cunoștințele de bază de care aveți nevoie pentru a înțelege ce se întâmplă pe piețele financiare într-un mod mai informat. 
LanguageRomână
Release dateMay 11, 2023
ISBN9791222407036
Macroeconomia simplificată, investiția prin interpretarea piețelor financiare: Cum să citim și să înțelegem piețele financiare pentru a investi în mod conștient datorită datelor furnizate de macroeconomie
Read preview

Read more from Stefano Calicchio

Related to Macroeconomia simplificată, investiția prin interpretarea piețelor financiare

Related ebooks

Books Recommended For You