Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Enciclopedia culturii populare romanesti
Unavailable
Enciclopedia culturii populare romanesti
Unavailable
Enciclopedia culturii populare romanesti
Ebook694 pages10 hours

Enciclopedia culturii populare romanesti

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Volumul de față, bazat pe monumentala culegere de proverbe a lui I.A. Zanne, este o enciclopedie sui-generis a credințelor populare românești din toate provinciile.


Susținute de proverbe pentru care mentalul popular a generat explicații detaliate sau chiar de snoave și legende de mari dimensiuni, credințele românești despre universul mitologic înconjurător sau despre oamenii și locurile cu care intră în contact sînt o nouă dovadă de bogăție spirituală și inventivitate de care românii au dat dovadă de-a lungul timpului. Enciclopedia spiritualității românești, chiar dacă nu constituie un text finit al lui I.A. Zanne, se dovedește a da dovadă de o coerență și consecvență logică în credințele ce structurează lumea țăranului român.

LanguageRomână
Release dateMay 4, 2023
ISBN9786067485615
Unavailable
Enciclopedia culturii populare romanesti

Related to Enciclopedia culturii populare romanesti

Related ebooks

Social Science For You