Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Criza umanitatii europene si filosofia
Criza umanitatii europene si filosofia
Criza umanitatii europene si filosofia
Ebook172 pages2 hours

Criza umanitatii europene si filosofia

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Criza umanității europene și filosofia a fost elaborată în contextul orientării lui Husserl spre problematica social-umană; preocupat îndeosebi de tema cunoașterii, precum și de înțelegerea „crizei științelor europene” și a „umanității europene”.


Lucrarea poate fi considerată o propedeutică în sistemul de gândire al filosofului E. Husserl, în problematica fenomenologiei și a conceptelor fundamentale ale acestui curent filosofic. Conține texte repezentative, scrise de Husserl:  Criza umanității europene și filosofiaFenomenologie și Postfață la Idei pentru fenomenologie pură și filosofie fenomenologică.


Potrivit filosofului „Criza existenței umane europene are numai două căi de ieșire: sau declinul Europei în înstrăinare față de propriul său sens rațional de viață, căderea în dușmănie față de spirit și în barbarie, sau renașterea Europei din spiritul filosofiei printr-un eroism al rațiunii, care va depăși definitiv raționalismul. Pericolul cel mare care amenință Europa îl constituie oboseala. Să luptăm împotriva acestui pericol al pericolelor ca «buni europeni», animați de curajul pe care nici chiar o luptă fără de sfârșit nu-l sperie”.


„Volumul de față propune cititorului una dintre scrierile de bază ale întemeietorului fenomenologiei, anume Criza umanității europene și filosofia, elaborată în contextul orientării lui Husserl spre problematica social-umană, preocupat îndeosebi de tema semnificației umane a științei și a cunoașterii, precum și de înțelegerea „crizei științelor europene” și a „umanității europene” însăși”. (Alexandru Boboc)


 

LanguageRomână
Release dateMay 2, 2023
ISBN9786067487756
Criza umanitatii europene si filosofia
Read preview

Related to Criza umanitatii europene si filosofia

Related ebooks

Books Recommended For You