Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
My Moderism
Unavailable
My Moderism
Unavailable
My Moderism
Ebook564 pages18 hours

My Moderism

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Volumul My modernism descrie povestea devenirii lui  Dorin Ștefan ca arhitect.


„Arhitectura. Oare ce-o fi? La început a fost mult desen: cu creion, în tuş, cu tempera. Zile şi nopţi desenai. Dar imediat au venit şi modelele, provocările, 'virusul'. Virusul arhitecturii. Dacă te prinde nu există antidot. La început sunt mulţi atinşi de virus, dar pe parcurs la fel de mulţi abdică. Încetul cu încetul sfera se micşorează. Lumea ta se restrânge. În ea nu mai încap decât Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius. Intri într-o lume în care nu te mai înţelegi cu nimeni. Câţiva, foarte puţini îţi împărtăşesc şi tu le împărtăşeşti 'arhitectura'. Dar nu trece mult şi din nou, ca la înmulţirea prin înmugurire te detaşezi de ramură:... raţionalism, funcţionalism, brutalism, vernacular...” D.Ş

LanguageRomână
Release dateApr 24, 2023
ISBN9786067487671
Unavailable
My Moderism

Related to My Moderism

Related ebooks

Architecture For You

View More