Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Popa Tanda – Rezumat
Popa Tanda – Rezumat
Popa Tanda – Rezumat
Ebook31 pages22 minutes

Popa Tanda – Rezumat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Studiezi sau citești Popa Tanda de Ioan Slavici? Rezumatele Scribd sunt unealta perfectă pentru parcurgerea și înțelegerea operelor clasice ale literaturii române. În acest ebook descoperi:

  •  O prezentare generală a acțiunii
  •  Un rezumat și o analiză pentru fiecare parte
  •  Caracterizarea personajului principal
  •  Explicații ale temelor, motivelor și simbolurilor importante

Popa Tanda este o nuvelă care explorează transformarea radicală a personajului eponim și puterea transformatoare a exemplului pozitiv. La începutul operei, Popa Tanda este trimis cu slujba într-un sat cu oameni avuți, dar din cauza firii sale dojenitoare și sfătoase, este mutat în Sărăceni, un sat cu oameni trândavi. Preotul pleacă de la convingerea că oamenii trebuie să fie în permanență dojeniți pentru greșelile lor, ajungând în final la înțelepciunea conștientizării că el este cel care trebuie mai întâi să se schimbe în bine pentru a-i încuraja și pe cei din jur să procedeze la fel. În Sărăceni, Popa Tanda se confruntă cu propria mândrie, la care renunță pentru a deveni un exemplu demn de urmat de către popor. În cele din urmă, satul sărac, după cum îi spune și numele, ajunge un loc despre care locuitorii săi vorbesc cu drag.

LanguageRomână
PublisherScribd
Release dateMay 2, 2023
ISBN9781094457604

Read more from Scribd

Related to Popa Tanda – Rezumat

Related ebooks