Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dansul Lunii: Legături De Sânge, Cartea 1
Dansul Lunii: Legături De Sânge, Cartea 1
Dansul Lunii: Legături De Sânge, Cartea 1
Ebook259 pages4 hours

Dansul Lunii: Legături De Sânge, Cartea 1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Viața lui Envy era minunată. Un frate grozav, un iubit grozav și cea mai bună slujbă pe care o fată și-o putea dori... cea de barman în cele mai populare cluburi din oraș. Cel puțin a fost minunat până când a primit un telefon de la una dintre cele mai bune prietene ale ei despre prietenul ei care făcea limbo vertical pe ringul de dans de la Moon Dance. Decizia ei de a-l confrunta începe un lanț de evenimente care o va introduce într-o lume paranormală periculoasă, ascunsă sub monotonia cotidiană. O lume în care oamenii se pot transforma în jaguari, vampirii în carne și oase cutreieră străzile, iar îngerii căzuți umblă printre noi. Devon este un vârcolac, un pic cam necizelat și unul dintre coproprietarii de la Moon Dance. Universul lui interior este bulversat atunci când zărește o vulpiță seducătoare cu părul roșcat dansând în clubul său, înarmată cu o inimă cinică și un pistol cu electroșocuri. Cu un război al vampirilor care se dezlănțuie în jurul lor, Devon jură să o facă pe această femeie a lui. Și va lupta ca dracu pentru a o avea.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJan 4, 2023
ISBN9788835450719
Dansul Lunii: Legături De Sânge, Cartea 1

Read more from Amy Blankenship

Related to Dansul Lunii

Related ebooks

Paranormal Romance For You