Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Generalul Henri M. Berthelot si romanii
Generalul Henri M. Berthelot si romanii
Generalul Henri M. Berthelot si romanii
Ebook224 pages3 hours

Generalul Henri M. Berthelot si romanii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mânată de dezideratul unităţii naţionale, la 15/28 august 1916, România intra în Primul Război Mondial. La scurt timp însă, Armata Română va suferi pierderi considerabile și regele Ferdinand I este nevoit să solicite autorităților franceze, un general calificat, care să colaboreze la refacerea, reorganizarea și  conducerea operaţiunilor trupelor române.


General al armatei franceze și șef de stat major al comandantului suprem al trupelor franceze pe Frontul de Vest –  mareșalul Joseph Joffre – ,  Henri M. Berthelot este trimis să ajute Armata României, la finalul anului 1916. Numit la comanda Misiunii Franceze, gen. Berthelot colaborează intens la refacerea și restructurarea armatei române, între 1916 și 1917.


Evoluția armatei române în timpul bătălii din vara anului 1917 – Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz – este, în parte, meritul eforturilor lui Berthelot.


După pacea de la Bucureşti, însă, în primavara lui 1918, este expulzat din România.


 


Misiunea Generalul Berthelot nu se încheie aici și revine în România, în fruntea unei noi misiuni militare. Va activa în iarna anului  octombrie 1918 și primăvara anului 1919, și va fi, și de această dată, un „bun prieten al românilor”.


Istoria modernă a României a fost profund marcată de Henri Mathias Berthelot, acesta rămânând și astăzi în memoria românilor ca un personaj-cheie, care a crezut și s-a luptat pentru cauza română.

LanguageRomână
Release dateApr 3, 2023
ISBN9786067487510
Generalul Henri M. Berthelot si romanii
Read preview

Related to Generalul Henri M. Berthelot si romanii

Related ebooks

Books Recommended For You