Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Războiul Rece: Lupta de 45 de ani împotriva comunismului
Războiul Rece: Lupta de 45 de ani împotriva comunismului
Războiul Rece: Lupta de 45 de ani împotriva comunismului
Ebook68 pages41 minutes

Războiul Rece: Lupta de 45 de ani împotriva comunismului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Este imposibil să înțelegem istoria modernă a Europei fără a înțelege mai întâi Războiul Rece. Tensiunile dintre SUA și URSS, cele două superputeri care au ieșit din cel de-al Doilea Război Mondial, au dominat a doua jumătate a secolului al XX-lea, au dus la o serie de războaie brutale prin intermediari și au adus planeta în pragul unui război nuclear. Confruntarea dintre două sisteme diametral opuse, capitalismul și comunismul, a divizat planeta, fiecare dintre ele făcând tot posibilul pentru a demonstra superioritatea propriului mod de viață. În doar 50 de minute, veți afla cauzele acestui mare conflict ideologic și veți înțelege impactul său profund asupra peisajului geopolitic global, cu consecințe care se resimt și astăzi. Această carte simplă și informativă oferă o discuție amănunțită despre multe dintre evenimentele cheie ale Războiului Rece, inclusiv despre construcția Zidului Berlinului, Criza rachetelor din Cuba și Războiul din Vietnam. Include, de asemenea, o introducere valoroasă în contextul social și politic, biografii ale unor figuri cheie, inclusiv ale lui Iosif Stalin și Harry S. Truman, și o examinare a anilor care au urmat sfârșitului conflictului, oferindu-vă toate informațiile esențiale despre această perioadă crucială din istorie.
LanguageRomână
Release dateApr 7, 2023
ISBN9782808667180
Războiul Rece: Lupta de 45 de ani împotriva comunismului

Related to Războiul Rece

Related ebooks

European History For You