Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Ouale de Pasti
Unavailable
Ouale de Pasti
Unavailable
Ouale de Pasti
Ebook223 pages3 hours

Ouale de Pasti

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Volumul de faţă reprezintă o primă încercare semnificativă de cercetare comparată a tradiţiilor populare. Având ca punct de plecare prezenţa ouălor de Paşti, a ouălor roşii, în folclorul românesc, autorul realizează incursiuni în etnologia europeană şi asiatică pentru a contura valenţe nebănuite ale unui obicei devenit simbol central al creştinătăţii.

LanguageRomână
Release dateApr 11, 2023
ISBN9786067487657
Unavailable
Ouale de Pasti

Related to Ouale de Pasti

Related ebooks

Social Science For You