Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Ebook611 pages5 hours

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică.

Cuprins:

EDITORIAL
Considerații privind necesitatea educării și formării resursei umane pentru intelligence–ul național, de Tiberiu Tănase

INTELLIGENCE
Aproape totul despre serviciile secrete ale lumii, de Loredana Vrâncianu
A Brief History of the Spy: Modern Spying from the Cold War to the War on Terror, de Ovidiu Boureanu
Securitate și informații într-o lume în schimbare, de Ioana Păiuș și Tiberiu Tănase
Activitatea de intelligence – Ciclul intelligence, de Nicolae Sfetcu

ISTORIA
Biroul de Informații al Secției Militare din Transilvania și rolul său în campania pentru apărarea României Mari, de Tiberiu Tănase
Pacepa, Kuklinski, Pollard și românii, de Stan Petrescu
Contracararea de către SSI a activităților informative și acțiunilor Serviciilor Germane și Sovietice de Informații implicate în evenimentele din 21 – 23 ianuarie 1941, de Tănase Tiberiu
Iubirea de neam și țară – Virtute eminesciană cu valențe de perenitate, de Aurel V. David
Alexandru Ioan Cuza, fondatorul Intelligence-lui statului modern românesc, de Tiberiu Tănase
Puncte de vedere privind tradițiile romane în istoria intelligence-lui, de Tiberiu Tănase și Bogdan Muscalu

GEOPOLITICA
Transformarea mediului internațional de securitate după 11 septembrie 2001, de Alexandru Cristian
Pandemia de COVID-19 și consecințele ei în peisajul anului 2022, de Antoaneta Avram

SECURITATE
Minighid de pregătire și protecție contrainformativă, de Tiberiu Tănase
The Killing Game – Martyrdom, Murder and the Lure of ISIS, de Darius-Antoniu Ferenț
Abordări generale ale conceptului de cultură de securitate, de Traian Ostahie
Terorismul cibernetic: o formă contemporană de terorism, de Dalia Elena Silaghi
Conflictul asimetric și consecințele sale în securitatea Asiei, de Paul-Alexandru Heler
Confruntarea informațională și repercusiunile sale asupra mediului actual de securitate, de Daria-Maria Târnăvean
Analysis of cyber attacks such as APT (Advanced Persistent Threat) and ransomware, de Darius-Antoniu Ferenț
Nevoia de adaptare managerială a noilor probleme de securitate modernă, de Daniela Georgiana Golea și Oana Ștefania Coșa
NATO’s involvement in cyber defence, de Darius-Antoniu Ferenț

BUSINESS INTELLIGENCE
Rolul structurilor de intelligence medical în atingerea obiectivul de consolidare a sistemului de sănătate, de Oana Ștefania Coșa

ISSN 2821– 8159 ISSN – L 2821 – 8159, DOI: 10.58679/II91546

LanguageRomână
Release dateApr 6, 2023
ISBN9798215394793
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Read preview
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023

Related ebooks