Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Ebook660 pages5 hours

Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială din domeniile științei și filosofiei, și domenii conexe de studiu și practică.

Cuprins:

EDITORIAL
Limite ale cunoașterii în cuvânt, logică, matematică și teorii, de Dan D. Farcaș

ȘTIINȚE NATURALE
Epistemologia gravitației cuantice, de Nicolae Sfetcu
Drobeta Turnu Severin Heavy Water Plant: Construction, de Nicolae Sfetcu

ȘTIINȚE SOCIALE
O scurtă istorie a investigării fenomenelor aerospațiale neidentificate, de Dan D. Farcaș
Manipularea ca fenomen corelativ al puterii politice – o sinteză, de Miriam Mircea
A patra dimensiune etno-spirituală a lui Eminescu: înainte-mergător pe calea făuririi României Mari, de Aurel V. David

- ECONOMIE
Repetabilitatea istorica a problemelor de securitate manageriale și noile cerințe in contextul economic actual, de Daniela Georgiana Golea și Oana Ștefania Coșa
Reglementări internaționale privind falimentul, de Ionuț Iordache
Reglementări juridice actuale privind șomajul în domeniul transporturilor, de Ionuț Iordache
The Role of the State in Labour Relations, de Vlad Barbu, Ionuț Iordache, Cuculis Adrian-Călin, și Mergeane Naciu Costin

- ISTORIE
24 Ianuarie, o zi cu dublă semnificație națională, de Tănase Tiberiu
Iuliu Maniu – Lumini și umbre: O viață închinată Marii Uniri și propășirii României Mari, de Stan Petrescu
O nouă arhitectură globală la sfârșitul Războiului Rece, de Alexandru Cristian

ȘTIINȚE FORMALE
Aplicații ale AI, machine learning, deep learning și big data în domeniul militar, de Alida Monica Doriana Barbu

FILOSOFIE
Karmic Law – A Synoptic Approach, de Adrian Klein
New Genesis?, de Adrian Klein
Subquantum Principles of Life and Consciousness, de Adrian Klein și Robert Neil Boyd
Pentru un realism al secolului XXI, de Silviu Petre
Câteva reflecții privind contactele extrasenzoriale, de Dan D. Farcaș

RECENZII CĂRȚI
Nicolae Mavrocordat – disimulare și prudență la început de secol XVIII – Răgazurile lui Filotheu, de Traian Ostahie

ISSN 2821– 8086 ISSN – L 2821 – 808, DOI: 10.58679/CS45785

LanguageRomână
Release dateApr 6, 2023
ISBN9798215968338
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Read preview
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023

Related ebooks