Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Ierusalimul este în Europa
Tartaria - Ierusalimul este în Europa
Tartaria - Ierusalimul este în Europa
Ebook152 pages1 hour

Tartaria - Ierusalimul este în Europa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Unde este Ierusalimul?


Este cu adevărat în Orientul Mijlociu?
- Sau -
Ierusalimul este în Europa?


Această carte va arăta că Ierusalimul din Biblie nu este în Orientul Mijlociu, ci este de fapt în Europa


Ierusalimul din Orientul Mijlociu nu este altceva decât un fals și o înșelătorie creată de politicieni și oameni de afaceri. Istoria Ierusalimului este despre bani și putere și este plină de minciuni

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateApr 10, 2023
Tartaria - Ierusalimul este în Europa

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Ierusalimul este în Europa

Related ebooks

History For You