Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fortăreață în Momente Dificile și Alte Povești
Fortăreață în Momente Dificile și Alte Povești
Fortăreață în Momente Dificile și Alte Povești
Ebook96 pages1 hour

Fortăreață în Momente Dificile și Alte Povești

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Forța în vremuri grele vine să ne dea puterea necesară pentru a continua călătoria spre evoluția spirituală. Este un grup de texte cu reflecție, înțelepciune adevărată și o poveste de dragoste.

                Cartea ne trezește într-un timp nou. Timp plin de provocări, obstacole și multă durere. Am învățat să mergem într-un moment critic pentru umanitate, care implică o mare dezvoltare tehnologică și desfacerea a mediului. Să ne facem partea și să schimbăm istoria lumii cu acțiuni pozitive care îi sprijină pe cei săraci și nevoiași. Pentru o lume mai umană, mai dreaptă și mai caritabilă față de ceilalți.

LanguageRomână
Release dateApr 10, 2023
ISBN9798215795354
Fortăreață în Momente Dificile și Alte Povești

Read more from Aldivan Torres

Related to Fortăreață în Momente Dificile și Alte Povești

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You