Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Balzak (Neimari sveta 1)
Unavailable
Balzak (Neimari sveta 1)
Unavailable
Balzak (Neimari sveta 1)
Ebook42 pages35 minutes

Balzak (Neimari sveta 1)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Balzak je rođen 1799. u Tureni, bogatoj provinciji, u Rableovoj vedroj otadžbini. U junu 1799, datum je vredan da se ponovi. Te se godine Napoleon – koga je svet, iako već tada uznemiren njegovim delima, još zvao Bonapartom – vratio iz Egipta, pola kao pobednik, pola kao begunac. Tamo, pod tuđim zvezdanim nebom, ispred piramida, tih kamenih svedoka, vodio je bitke, pa se zatim, suviše umoran da ovo grandiozno započeto delo uporno dovede do kraja, provukao na majušnom brodu između vrebajućih Nelsonovih korveta i već nekoliko dana po svom povratku skupio šaku svojih privrženika, očistio Konvent i prigrabio jednim zamahom svu vlast nad Francuskom u svoje ruke.
LanguageСрпски језик
Release dateApr 7, 2023
ISBN9791222092478
Unavailable
Balzak (Neimari sveta 1)

Read more from štefan Cvajg

Related to Balzak (Neimari sveta 1)

Related ebooks

Reviews for Balzak (Neimari sveta 1)

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words