Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
O antologie a liberalismului romanesc
Unavailable
O antologie a liberalismului romanesc
Unavailable
O antologie a liberalismului romanesc
Ebook95 pages1 hour

O antologie a liberalismului romanesc

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

O antologie a liberalismului românesc s-a vrut un „florilegiu” de texte privind comprehensiunea gândirii (ideologiei, doctrinei) liberale – mai cu seamă interbelice – cu valoare de exemplu.


Structurată tematic, această încercare de antologie trece în revistă gândirea – nicidecum „datată” – a unor personalități liberale de anvergură națională, fie pe plan politic (Mihail Kogălniceanu, Ion I.C. Brătianu, Ion G. Duca), fie pa plan doctrinal (Vintilă Brătianu sau Ștefan Zeletin).


Astfel, s-a urmărit:


„Plămădirea României moderne”(Ștefan Zeletin, 1927)


Declararea „independenței absolute a României” (Mihail Kogălniceanu, 9 mai 1877)


Monarhia și modernizarea României (Ion G. Duca, într-o cronică a anilor 1914-1919)


Făurirea „României Mari” (Ion I.C. Brătianu, 1918 și 1919)


Doctrina politică și constituțională liberală (Nicolae Xenopol, 1897; Programul Partidului Naţional Liberal, 1922; Vintilă I. Brătianu, 1921;Ştefan Zeletin, 1925)


Doctrina economică liberală interbelică (Vintilă I. Brătianu, 1919 și 1921)


Legislație liberală interbelică


Geo-istorie (Gheorghe Brătianu, 1941)


Din cele rostitede Ion I.C. Brătianu


Din cele spuse de Ion G. Duca


Neoliberalismul (Ștefan Zeletin, 1927)

LanguageRomână
Release dateApr 3, 2023
ISBN9786067487480
Unavailable
O antologie a liberalismului romanesc

Related to O antologie a liberalismului romanesc

Related ebooks

Political Ideologies For You

View More