Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Ferdinand I.: Cuvant pentru intregirea neamului romanesc
Unavailable
Ferdinand I.: Cuvant pentru intregirea neamului romanesc
Unavailable
Ferdinand I.: Cuvant pentru intregirea neamului romanesc
Ebook326 pages3 hours

Ferdinand I.: Cuvant pentru intregirea neamului romanesc

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Vol. Ferdinand I. Cuvânt pentru întregirea neamului românesc cuprinde documente inedite – discursuri, alocuţiuni, cuvântări – referitoare la acţiunile întreprinse de Ferdinand I pentru întregirea și menţinerea unităţii României. Autorii reușesc să „recupereze” momente semnificative ale istoriei şi memoriei poporului român, aflat sub conducerea „făuritorului Marii Uniri”.


Structurată în patru părți: „Ferdinand I – note biografice”,  „Ferdinand I în memoria istoriei” , „Cuvântări, alocuţiuni, ordine de zi şi scrisori”,  „Genealogia familiei Hohenzollern” (la care se adaugă Preambulul, Cuvântulul înainte, biografia și „Cuvânt pentru întregirea neamului românesc, prezentare în limbile franceză, engleză, germană”), cartea aduce în atenția cititorilor aspecte importante despre Rege: tinerețea, pregătirea militară, viziunea sa asupra sectoarelor de activitate ale țării,  dar și informații referitoare la modul în care acesta a fost preceput de memoria colectivă și contemporanii săi, marile personalități care au venit în contact cu Regele şi legăturile de familie ale acestuia cu marile case domnitoare ale Europei.

LanguageRomână
Release dateApr 6, 2023
ISBN9786067487626
Unavailable
Ferdinand I.: Cuvant pentru intregirea neamului romanesc

Related to Ferdinand I.

Related ebooks

Historical Biographies For You