Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Pozitia domnului Lucian Blaga fata de crestinism si ortodoxie
Unavailable
Pozitia domnului Lucian Blaga fata de crestinism si ortodoxie
Unavailable
Pozitia domnului Lucian Blaga fata de crestinism si ortodoxie
Ebook158 pages3 hours

Pozitia domnului Lucian Blaga fata de crestinism si ortodoxie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Orice mare reconstructor este și un polemist pe măsură. Sistematician desăvîrșit în teologia ortodoxă, pr. prof. Dumitru Stăniloae s-a pus în operă printr-o firească, deci metodică, delimitare. De aceea, polemicile sale, inclusiv aceasta cu Blaga, nu vor fi fost respingeri abstracte, ci necesare instituirii dialogal-critice.


Gheorghe Vlăduțescu

LanguageRomână
Release dateApr 5, 2023
ISBN9786067487596
Unavailable
Pozitia domnului Lucian Blaga fata de crestinism si ortodoxie

Related to Pozitia domnului Lucian Blaga fata de crestinism si ortodoxie

Related ebooks

Philosophy For You