Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căderea Zidului Berlinului: Sfârșitul Războiului Rece și prăbușirea regimului comunist
Căderea Zidului Berlinului: Sfârșitul Războiului Rece și prăbușirea regimului comunist
Căderea Zidului Berlinului: Sfârșitul Războiului Rece și prăbușirea regimului comunist
Ebook48 pages22 minutes

Căderea Zidului Berlinului: Sfârșitul Războiului Rece și prăbușirea regimului comunist

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Căderea Zidului Berlinului a pus capăt la aproape 30 de ani de separare fizică și ideologică între cele două jumătăți ale capitalei germane. Construit în plin Război Rece, Zidul Berlinului a simbolizat ostilitatea dintre puterile capitaliste din Vest și cele comuniste din Est. În urma căderii sale, oamenii au trecut peste zid pentru a se reîntâlni cu prietenii și familia de care fuseseră despărțiți de mult timp și a avut consecințe profunde: zidul a dus la reunificarea Germaniei după decenii de divizare și a accelerat prăbușirea Uniunii Sovietice și a comunismului în Europa de Est. În doar 50 de minute, veți afla despre consecințele majore ale căderii Zidului Berlinului și veți înțelege cum a schimbat dramatic politica europeană la sfârșitul secolului XX. Această carte simplă și informativă oferă o discuție amănunțită a principalelor evenimente care au dus la căderea Zidului Berlinului și a principalilor oameni implicați, printre care Egon Krenz și Günter Schabowski. Include, de asemenea, o introducere valoroasă în contextul politic, social și economic și o evaluare a consecințelor pe termen lung, oferindu-vă toate informațiile esențiale despre acest eveniment important.
LanguageRomână
Release dateMar 30, 2023
ISBN9782808666992
Căderea Zidului Berlinului: Sfârșitul Războiului Rece și prăbușirea regimului comunist
Read preview

Related to Căderea Zidului Berlinului

Related ebooks

Books Recommended For You