Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Limbajul trupului: Crearea unei impresii pozitive și comunicarea convingătoare
Limbajul trupului: Crearea unei impresii pozitive și comunicarea convingătoare
Limbajul trupului: Crearea unei impresii pozitive și comunicarea convingătoare
Ebook47 pages40 minutes

Limbajul trupului: Crearea unei impresii pozitive și comunicarea convingătoare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învățați despre puterea limbajului trupului în doar 50 de minute cu această carte practică și concisă. Limbajul trupului este o parte esențială a comunicării non-verbale, iar stăpânirea acestuia vă va ajuta să vă creșteți credibilitatea la locul de muncă și să înțelegeți emoțiile celorlalți. Acest lucru vă va ajuta să vă comunicați ideile mai clar și mai convingător, să vă îmbunătățiți relațiile cu managerii, colegii și clienții și să vă dezvoltați abilitățile de vorbire în public. În această carte, veți afla cum vă puteți ajuta limbajul corpului la interviurile de angajare, prezentările și negocierile. Include, de asemenea, sfaturi utile privind adaptarea limbajului corporal la persoana cu care vorbiți și sfaturi privind interpretarea mișcărilor, gesturilor și expresiilor altor persoane, oferindu-vă instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă îmbunătăți abilitățile interpersonale și a comunica mai clar.
LanguageRomână
Release dateMar 30, 2023
ISBN9782808667050
Limbajul trupului: Crearea unei impresii pozitive și comunicarea convingătoare
Read preview

Related to Limbajul trupului

Related ebooks

Reviews for Limbajul trupului

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Limbajul trupului - Rosanna Gangemi

  BAZELE LIMBAJULUI CORPORAL

  Nu poți să nu comunici. (WATZLAWICK (Paul), BEAVIN (Janet H.) și JACKSON (Donald D.), Une logique de la communication, Paris, Seuil, 1972)

  Corpul nostru transmite în permanență informații care reprezintă un mod de comunicare de sine stătător, limbajul corpului, care permite să puncteze, să întărească, să nuanțeze sau chiar să contrazică ceea ce este exprimat prin cuvinte. Această comunicare corporală - voluntară sau involuntară, vizuală (gesturi, postură etc.) sau vocală (tonul vocii, viteza de vorbire etc.) - are loc prin atingere, prin vorbire, prin căi hormonale, prin gesturi și mișcări care sunt interpretate corect datorită împărtășirii unei culturi comune.

  CEI 3V AI COMUNICĂRII

  Anumite gesturi banale pot decide o carieră, după cum indică un sondaj realizat în Franța (2012) de către recrutorul OfficeTeam în rândul a 200 de directori de resurse umane. Acesta arată că, în timpul unui interviu de angajare, 90% dintre managerii de resurse umane spun că sunt sensibili la gesturile și postura candidaților. Aceste rezultate fac ecoul unuia dintre cele mai clasice studii pe această temă, cel al lui Albert Mehrabian (un psiholog american de origine iraniană, născut în 1939) care susține că un mesaj emoțional (sentiment sau stare de spirit) urmează regula celor 3V și include

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1