Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Controlul geloziei: Alungă monstrul cu ochi verzi o dată pentru totdeauna.
Controlul geloziei: Alungă monstrul cu ochi verzi o dată pentru totdeauna.
Controlul geloziei: Alungă monstrul cu ochi verzi o dată pentru totdeauna.
Ebook41 pages18 minutes

Controlul geloziei: Alungă monstrul cu ochi verzi o dată pentru totdeauna.

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învață cum să-ți învingi gelozia în doar 50 de minute cu această carte practică și concisă. Gelozia este un sentiment coroziv, toxic, capabil să distrugă relațiile și să ucidă dragostea. Este un cerc vicios care provine din lipsa de încredere și din nesiguranța personală. Dacă luați măsuri pentru a vă îmbunătăți încrederea în sine, vă puteți bucura de relații mai profunde și mai satisfăcătoare. În această carte, veți afla mai multe despre cauzele geloziei, inclusiv despre încrederea scăzută în sine și lipsa de încredere în ceilalți. Include, de asemenea, sfaturi utile pentru a depăși gelozia și a avea încredere în partenerul tău, oferindu-ți instrumentele necesare pentru a alunga definitiv monstrul cu ochi verzi!
LanguageRomână
Release dateMar 30, 2023
ISBN9782808667081
Controlul geloziei: Alungă monstrul cu ochi verzi o dată pentru totdeauna.
Read preview

Related to Controlul geloziei

Related ebooks

Books Recommended For You