Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sandro Botticelli: Ambasadorul Renașterii italiene
Sandro Botticelli: Ambasadorul Renașterii italiene
Sandro Botticelli: Ambasadorul Renașterii italiene
Ebook45 pages21 minutes

Sandro Botticelli: Ambasadorul Renașterii italiene

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sandro Botticelli, unul dintre cei mai importanți artiști ai Renașterii italiene, a fost înaintea timpului său în multe aspecte ale producției sale. În special, a făcut din mitologie una dintre temele centrale ale operei sale, într-o perioadă în care religia rămânea principala sursă de inspirație pentru artiști. În plus, a acordat o importanță deplină desenului, care până atunci era un simplu mijloc de studiu, și a aplicat principiile nou descoperite ale perspectivei centrale. În 50 de minute, veți pătrunde în viața acestui pictor inovator, îi veți descoperi cariera, de la frescele din Capela Sixtină până la capodoperele sale mitologice, precum Nașterea lui Venus, și veți învăța despre complexitatea artei sale.
LanguageRomână
Release dateMar 30, 2023
ISBN9782808667098
Sandro Botticelli: Ambasadorul Renașterii italiene
Read preview

Related to Sandro Botticelli

Related ebooks

Art For You