Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mihail Gorbaciov: Ultimul lider al URSS
Mihail Gorbaciov: Ultimul lider al URSS
Mihail Gorbaciov: Ultimul lider al URSS
Ebook48 pages22 minutes

Mihail Gorbaciov: Ultimul lider al URSS

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mihail Gorbaciov a fost ultimul lider al URSS și a avut o influență majoră asupra drumului pe care Rusia l-a urmat la sfârșitul secolului XX. A fost o figură oarecum controversată, cunoscut în Occident ca fiind omul care a pus capăt Războiului Rece, dar, în același timp, unul dintre cei mai puțin populari lideri ai secolului XX în Rusia. Acest lucru este de înțeles, deoarece Gorbaciov a adus Rusia mai aproape de Occident, a făcut comunismul mai democratic și a acordat independență țărilor din blocul estic. În doar 50 de minute, veți afla cum acțiunile sale, inclusiv politicile sale de glasnost și perestroika, au influențat evenimentele din țara sa timp de decenii și veți înțelege influența sa majoră asupra Rusiei contemporane. Această carte simplă și informativă oferă o discuție amănunțită a momentelor cheie din ilustrele cariere politice ale lui Gorbaciov, inclusiv sfârșitul Războiului Rece, sfârșitul regimurilor comuniste din Europa de Est și prăbușirea Uniunii Sovietice. Include, de asemenea, o biografie completă, o introducere valoroasă în contextul politic, social și economic și o evaluare a impactului domniei lui Gorbaciov, oferindu-vă toate informațiile esențiale despre ultimul lider al URSS.
LanguageRomână
Release dateMar 30, 2023
ISBN9782808666824
Mihail Gorbaciov: Ultimul lider al URSS

Related to Mihail Gorbaciov

Related ebooks

Wars & Military For You