Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Recuperarea după o despărțire: Sfaturi pentru a depăși sfârșitul unei relații
Recuperarea după o despărțire: Sfaturi pentru a depăși sfârșitul unei relații
Recuperarea după o despărțire: Sfaturi pentru a depăși sfârșitul unei relații
Ebook48 pages25 minutes

Recuperarea după o despărțire: Sfaturi pentru a depăși sfârșitul unei relații

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cum treci peste un divorț? Această întrebare ne privește pe toți, într-o zi sau alta, și este bine să învățăm cum să ne pregătim pentru ea. Recunoașterea semnelor de avertizare, depășirea durerii și învățarea modului de a reveni pe calea cea bună sunt câteva dintre subiectele pe care le vom aborda. Află în 50 de minute cum să depășești durerea divorțului, să te împaci cu ea și să reușești să o dezvălui celorlalți și să te reconstruiești.
LanguageRomână
Release dateMar 30, 2023
ISBN9782808666930
Recuperarea după o despărțire: Sfaturi pentru a depăși sfârșitul unei relații
Read preview

Related to Recuperarea după o despărțire

Related ebooks

Books Recommended For You