Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Despre interpretare
Unavailable
Despre interpretare
Unavailable
Despre interpretare
Ebook65 pages53 minutes

Despre interpretare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

În această lucrare Aristotel este preocupat de modul în care informațiile sunt comunicate de către expeditor și interpretate de către receptor. Astfel, pe tot parcursul lucrării, filosoful va analiza termenii care formează propozițiile și relația dintre propozițiile afirmative, negative, universale și cele particulare.


De exemplu, în primul capitol, Aristotel definește cuvintele ca simboluri ale „afecțiunilor sufletului” sau ale experiențelor mentale. Simbolurile vorbite și scrise diferă între limbi, dar experiențele mentale sunt aceleași pentru toți (astfel încât cuvântul englezesc „pisică” și cuvântul francez „chat” sunt simboluri diferite, dar experiența mentală  – conceptul de pisică –  este la fel pentru vorbitorii de engleză și francezii). Substantivele și verbele de la sine nu implică adevărul sau falsitatea.

LanguageRomână
Release dateApr 11, 2023
ISBN9786067487572
Unavailable
Despre interpretare

Related to Despre interpretare

Related ebooks

Philosophy For You