Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Categorii
Unavailable
Categorii
Unavailable
Categorii
Ebook98 pages1 hour

Categorii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Micul tratat despre „Categorii” deschide seria cărţilor de logică („Organon”) şi, în genere, catalogul scrierilor aristotelice întocmit de Andleiikos din Rhodos.


 Traducerea realizată de Traian Brăileanu a fost revăzută şi adnotată de profesorul Gheorghe Vlăduţescu şi este însoţită de varianta originală a acestui text.

LanguageRomână
Release dateApr 5, 2023
ISBN9786067487473
Unavailable
Categorii

Related to Categorii

Related ebooks

Philosophy For You