Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Chirița în provincie: Comedie cu cântece, în două acte – Rezumat
Chirița în provincie: Comedie cu cântece, în două acte – Rezumat
Chirița în provincie: Comedie cu cântece, în două acte – Rezumat
Ebook52 pages41 minutes

Chirița în provincie: Comedie cu cântece, în două acte – Rezumat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Studiezi sau citești Chirița în provincie de Vasile Alecsandri? Rezumatele Scribd sunt uneala perfectă pentru parcurgerea și înțelegerea operelor clasice ale literaturii române. În acest ebook descoperi:

  • O prezentare generală a acțiunii
  • Un rezumat și o analiză pentru fiecare capitol
  • Caracterizarea personajelor principale
  • Explicații ale temelor, motivelor și simbolurilor importante

Chirița în provincie face parte din seria de comedii scrise de Vasile Alecsandri care o au ca personaj central pe cucoana Chirița, prototip pentru burghezia secolului al XIX-lea. Opera de față urmărește dorința personajului eponim de a scăpa din mediul rural unde este moșiereasă și de a ajunge isprăvniceasă, funcție care i-ar permite să obțină un statut social superior, pentru a putea trăi în lux, și să călătorească la Paris. Ea obține până la urmă această funcție, care o face să se simtă puternică și mult mai importantă decât cei din jur. Nu se bucură însă prea mult de noua poziție, căci planurile îi sunt date peste cap si, astfel, este redusă la valoarea ei adevărată.  

LanguageRomână
PublisherScribd
Release dateApr 11, 2023
ISBN9781094456973

Read more from Scribd

Related to Chirița în provincie

Related ebooks

Book Notes For You