Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Claudius Zeul
Claudius Zeul
Claudius Zeul
Ebook699 pages12 hours

Claudius Zeul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

CLAUDIUS ZEUL şi soţia sa, Messalina Domnia zbuciumată a lui Tiberius Claudius Cezar, Împăratul Romanilor (născut în anul 10 î.H., mort în anul 54 d.H.), spusă de el însuşi; încă şi uciderea sa de mâinile cunoscutei Agrippina (mama Împăratului Nero) şi zeificarea ce a urmat, spuse de alţii.

Claudius a supraviețuit intrigilor criminale ale predecesorilor săi, devenind, fără voie, Împărat. În acest al doilea volum al dipticului său istoric, Robert Graves spune povestea domniei surprinzător de eficiente a lui Claudius: a cultivat loialitatea armatei și a plebei, reparând stricăciunile lui Caligula; a construit o relație de durată cu Irod Agrippa; a invadat Britannia. Însă paranoia născută din puterea absolută și infidelitățile mult mai tinerei sale soții Messalina fac ca soarta să nui surâdă până la capăt. În cea de-a doua parte a autobiografiei ficționalizate, Robert Graves aduce la viață cea mai scandaloasă și violentă perioadă din istoria antică.

„Graves a reușit să transforme istoria Romei întro poveste amuzantă și familiară." The Guardian
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateMar 31, 2023
ISBN9786069786260
Claudius Zeul
Read preview

Related to Claudius Zeul

Related ebooks

Books Recommended For You