Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Materia tuturor lucrurilor: 12 experimente care au schimbat lumea
Materia tuturor lucrurilor: 12 experimente care au schimbat lumea
Materia tuturor lucrurilor: 12 experimente care au schimbat lumea
Ebook448 pages10 hours

Materia tuturor lucrurilor: 12 experimente care au schimbat lumea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Fiorul descoperirii științifice capătă o semnificație reală." – The Times

Uluitoarea poveste a fizicii secolului XX, relatată prin intermediul a 12 experimente revoluționare!

Cum a reușit o foiță de aur să schimbe cu totul imaginea noastră despre atomi?
Ce rol a jucat balonul cu aer cald în descoperirea radiației cosmice?
Cum au contribuit la inventarea World Wide Webului experimentele premergătoare punerii în funcțiune a acceleratorului Large Hadron Collider?

În Materia tuturor lucrurilor, dr. Suzie Sheehy ne face cunoștință cu oamenii care, printr-o combinație de geniu, persistență și noroc, au pus în operă experimentele revoluționare din secolul XX care au schimbat cursul istoriei. De la descoperirea întâmplătoare a razelor X într-un mic laborator din Germania la oamenii de știință care au încercat să arate că Einstein s-a înșelat (demonstrând fără voia lor că avusese dreptate), până la cursa pentru scindarea atomului, Sheehy ne arată felul în care cei mai străluciți fizicieni experimentaliști au influențat nenumărate aspecte ale vieții din zilele noastre. Radioul, televiziunea, telefoanele inteligente, instalațiile RMN, echipamentele radar și cuptoarele cu microunde, printre multe altele – toate acestea au devenit posibile ca urmare a hotărârii de a înțelege și a controla lumea microscopică.
Cartea de față prilejuiește o relatare fascinantă a experimentelor surprinzătoare și, uneori, accidentale, care neau transformat lumea, precum și o celebrare a creativității și curiozității celor aflați în spatele acestor experimente.
LanguageRomână
Release dateMar 31, 2023
ISBN9786067893922
Materia tuturor lucrurilor: 12 experimente care au schimbat lumea

Related to Materia tuturor lucrurilor

Related ebooks

Reviews for Materia tuturor lucrurilor

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?