Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Love Unfu*ked: Fa-ti ordine în relatie
Love Unfu*ked: Fa-ti ordine în relatie
Love Unfu*ked: Fa-ti ordine în relatie
Ebook131 pages2 hours

Love Unfu*ked: Fa-ti ordine în relatie

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Autorul bestsellerului New York Times Unfu*k Yourself

Autorul bestsellerului Unfu*k Yourself îți oferă aici o metodă dură, fără menajamente, pentru ați face relațiile funcționale: să îți asumi responsabilitatea de a te repara pe tine însuți.

„Iubirea are răbdare, iubirea este oarbă..." Până când nu mai este. Și atunci, ce se întâmplă?

Indiferent cât de multe sfaturi primim sau cât de multă atenție acordăm „chestiunii", nimic nu pare vreodată că e de ajutor. Adevărul e că ești îngrozitor de slab înzestrat(ă) pentru unul dintre lucrurile definitorii ale vieții tale: acela de a te afla într-o relație serioasă.

Fie că în prezent ai o relație sau vrei să ai una, te străduiești să uiți o relație, ești căsătorit(ă) sau singur(ă), separat(ă), divorțat(ă) sau doar copleșit(ă) de toată povestea, hai să terminăm odată cu coșmarul acestei farse și să te facem din nou responsabil(ă) de viața ta! Fără prostii și înflorituri, fără strategii, sisteme și tehnici paranormale; doar discuții reale, pentru oameni reali, care vor în viața lor o relație reală și funcțională.

Gary John Bishop este unul dintre experții de prim rang din domeniul dezvoltării personale. Este autorul cărții Unfu*k Yourself, bestseller New York Times, precum și al titlurilor Gata cu tâmpeniile și Do the Work. Abordarea sa de tip „filosofie urbană" reprezintă noul val în transformarea personală pozitivă și arta de a trăi, care asigură oamenilor rezultate miraculoase în ceea ce privește calitatea vieții și performanțele obținute.
LanguageRomână
Release dateMar 31, 2023
ISBN9786067893915
Love Unfu*ked: Fa-ti ordine în relatie

Read more from Gary John Bishop

Related to Love Unfu*ked

Related ebooks

Reviews for Love Unfu*ked

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Love Unfu*ked - Gary John Bishop

  1.png

  EDITORI: Silviu Dragomir, Magdalena Mărculescu

  DIRECTOR: Crina Drăghici

  REDACTARE: Raluca Hurduc

  DESIGN: Alexe Popescu

  DIRECTOR PRODUCȚIE: Cristian Claudiu Coban

  DTP: Dan Crăciun

  CORECTURĂ: Irina Mușătoiu, Oana Apostolescu

  Conținutul acestei lucrări electronice este protejat prin copyright (drepturi de autor), iar cartea este destinată exclusiv utilizării ei în scop privat pe dispozitivul de citire pe care a fost descărcată. Orice altă utilizare, incluzând împrumutul sau schimbul, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea, închirierea, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiei, altele decât cele pe care a fost descărcată, revânzarea sub orice formă sau prin orice mijloc, fără consimțământul editorului, sunt interzise. Dreptul de folosință al lucrării nu este transferabil.

  Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente ale acestei lucrări aparțin persoanei juridice Lifestyle Publishing SRL.

  Titlul original: Love Unfu*ked: Getting Your Relationship Sh!t Together

  Autor: Gary John Bishop

  Copyright © 2022 by Gary John Bishop

  Published by arrangement with HarperOne, an imprint of HarperCollins Publishers.

  Copyright © Lifestyle Publishing, 2022 pentru prezenta ediţie

  O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

  Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20

  e-mail: comenzi@edituratrei.ro

  www.edituratrei.ro

  ISBN (print): 978-606-789-338-0

  ISBN (epub): 9786067893915

  Lifestyle Publishing face parte din Grupul Editorial Trei

  Această carte este dedicată celor care nu mai pot aștepta ca lumea să devină mai bună și se văd nevoiți să o facă ei înșiși mai bună. Bun venit acasă!

  Capitolul 1

  Ei, uite ce-ai fi avut de câștigat…