Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pacienti narcisici, terapeuti incepatori: Conceptualizare, tratament si gestionarea contratransferului
Pacienti narcisici, terapeuti incepatori: Conceptualizare, tratament si gestionarea contratransferului
Pacienti narcisici, terapeuti incepatori: Conceptualizare, tratament si gestionarea contratransferului
Ebook244 pages5 hours

Pacienti narcisici, terapeuti incepatori: Conceptualizare, tratament si gestionarea contratransferului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cum devenim terapeuți buni? Răspunsul pe care ni-l dau autorii acestui volum pare destul de simplu – învățând din experiența psihoterapiilor pe care le conducem. După prezentarea principiilor psihodinamice de bază ale patologiei narcisice, autorii prezintă studii de caz bazate pe psihoterapii care au avut drept țintă principală patologia narcisică și discută modul în care tratamentul este influențat în modalități productive terapeutic de către sentimentele și reacțiile de contratransfer. Recunoscând și înțelegând patologia narcisică și reacțiile pe care aceasta le generează, terapeuții pot deveni mai capabili să tolereze, să înțeleagă și să intervină în cazul acestor pacienți care de obicei sunt considerați destul de dificili și frustranți Așa cum pacienților narcisici le este greu să trăiască cu ei înșiși, la fel le este și terapeuților începători, cărora li se cere să îi trateze. Dobândirea unui grad mai mare de confort în viața internă proprie și înțelegerea ei determină creșterea personală și profesională și ne face terapeuți mai buni. Ce am putea să ne dorim mai mult?

Steven K. Huprich este profesor de psihologie la University of Detroit Mercy și a predat la Wichita State University, University of Kansas School of Medicine, Michigan University și Baylor University. A fost premiat în 2013 de Asociația Americană de Psihologie pentru excelență în studierea personalității. A publicat numeroase articole și cărți despre tulburările de personalitate.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 31, 2023
ISBN9786064019110
Pacienti narcisici, terapeuti incepatori: Conceptualizare, tratament si gestionarea contratransferului

Related to Pacienti narcisici, terapeuti incepatori

Related ebooks