Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cand obosesti sa mai fii parinte: Cum eviti burnoutul parental
Cand obosesti sa mai fii parinte: Cum eviti burnoutul parental
Cand obosesti sa mai fii parinte: Cum eviti burnoutul parental
Ebook249 pages2 hours

Cand obosesti sa mai fii parinte: Cum eviti burnoutul parental

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Vă doriți să fiți un părinte receptiv, cald și disponibil. Într-un cuvânt, vreți să fiți părintele perfect! Însă, în realitate, ajungeți să vă culpabilizați că nu petreceți destul timp cu cei mici, că nu-i ascultați îndeajuns sau că vă pierdeți prea repede cumpătul... Poate că pur și simplu ați obosit – și fizic, și sufletește. Cartea de față explică pe îndelete cum se ajunge la "burnoutul parental", dar mai ales în ce fel poate fi prevenit sau depășit. Testele de autoevaluare, poveștile de viață și sfaturile practice vă vor ajuta să vă revigorați viața de familie, dar mai ales să vă regăsiți bucuria de a fi părinte.

Moïra Mikolajczak și Isabelle Roskam sunt profesoare de psihologie la Universitatea din Louvain. Prima autoare este specializată în stres și burnout, iar colega ei oferă consultații în domeniul parentingului.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 31, 2023
ISBN9786064018892
Cand obosesti sa mai fii parinte: Cum eviti burnoutul parental

Related to Cand obosesti sa mai fii parinte

Related ebooks

Reviews for Cand obosesti sa mai fii parinte

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words