Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Imperativele adolescentei
Imperativele adolescentei
Imperativele adolescentei
Ebook188 pages6 hours

Imperativele adolescentei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Oamenii nu au încredere decât în clișee. Sau majoritatea dintre ei. Clișeele sunt tipare sigure, mențin confortul. Oceanul fără valuri nu reprezintă niciodată un pericol. Cu cât faci valuri mai mari, cu atât strici liniștea celor care vor să moțăie. Dar eu nu mi-am propus să-mi trăiesc viața ca la sanatoriu. Am de gând să fac gălăgie. Așa că dacă nu vă place, sunteți liberi să vă puneți vată în urechi." – fragment din Dragostea nu moare. O concluzie la 16 ani, prima carte din Imperativele adolescenței

„În afară de moarte, nicio cicatrice nu este de netrăit cu ea. Trăiesc oameni mutilați. Și nu întotdeauna este din cauza lor. Uneori așa e viața. În dragostea aia unică, atunci când nu-ți mai aparții, riscul e maxim. În dragostea aceea unică, în orice moment amputarea este posibilă. Și nu există protecție. Dacă vrei să nu suferi, nu trăiești cu adevărat." – fragment din Dogmatica fericirii, a doua carte din Imperativele adolescenței
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 31, 2023
ISBN9786064004352
Imperativele adolescentei

Related to Imperativele adolescentei

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks